BR1M vs Air Selangor: Mana lebih untung?

http://pascst.blogspot.com | .

BR1M vs Air Selangor: Mana Lebih Untung?


IMBUHAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR VS KERAJAAN PUSAT
Oleh ShEaf, PASCST


Air Percuma dari Kerajaan Negeri Selangor
Skim air percuma 20 meter padu ditawarkan kepada rakyat Selangor sejak 1 Jun 2008.  Pada tahun yang sama, kenaikan tarif air juga dihalang oleh PR Selangor. Ini kerana mengikut Perjanjian Penswastaan Air 2004, Syabas diberi kuasa untuk menaikkan tarif air sebanyak 37 peratus pada 2009 dan 25 peratus pada 2012.

BR1M dari Kerajaan Persekutuan
Bantuan Rakyat 1Malaysia atau BR1M pula diperkenalkan pada tahun 2012.  Bantuan tunai sebanyak RM500.00 itu layak diterima oleh setiap isi rumah berpendapatan kurang RM3,000 sebulan. 

So.. mana lebih menguntungkan rakyat Selangor? Mari kita kaji...

Baca di sini.

Share on Myspace