Sidebar

OSM_NO_ACTIVE_SUBSCRIPTIONS

Tawanan: Boleh dihukum mati atau sebaliknya

Fikrah
Typography

MENURUT jumhur ulama hukum ini masih tetap berlaku terhadap para tawanan, dan ada imam boleh memilih sehubungan dengan para tawanan itu. Jika dia menghendaki untuk menjatuhkan hukuman mati seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap para tawanan perang Bani Quraizah, maka ia boleh melakukannya.

Jika dia memilih tebusan, maka ia boleh menerimanya seperti yang dilakukan terhadap tawanan Perang Badar. Ia boleh pula melakukan 'barter' (pertukaran tawanan perang) untuk membebaskan kaum muslim yang tertawan oleh musuh, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap seorang wanita dan anak perempuannya, yang kedua-duanya hasil tangkapan Salamah Ibnul Akwa'.

member login