27
Mon, Mar
181 New Articles

KERAJAAN Teknokrat bukanlah satu bentuk pemerintahan “teokrasi” atau “anti – demokrasi” sebagaimana anggapan setengah pengkaji sains politik pada waktu ini. Idea kewujudan Kerajaan Teknokrat antaranya adalah satu alternatif yang boleh dipertimbangkan dalam keadaan tertentu bagi merungkai kegusaran rakyat dalam mengemudi negara apabila wujudnya (1) keadaan yang tergantung dalam pembentukan sesebuah kerajaan akibat dari tidak adanya (deadlock) sebuah parti atau gabungan yang mempunyai kuasa politik yang jelas setelah selesai sesebuah pilihanraya, dan (2) tenaga pakar dalam bidang tertentu yang mungkin digunakan oleh sesebuah negara sebagai Menteri untuk menyelesaikan konflik atau isu besar yang melanda sesebuah negara.

Walaupun suasana yang ada dalam sistem pemerintahan negara kita sekarang ini tidak menghalang kewujudan kerajaan teknokrat, ianya masih mempunyai kekangan perlembagaan sekiranya saiz lantikan teknokrat dalam sesebuah kerajaan itu ingin dikembangkan dan berfungsi sepenuhnya. Dalam hal ini, suatu kajian yang mendalam bolehlah dipertimbangkan.

Asas Pemerintahan Sesebuah Negara
Feqah politik Islam menegaskan beberapa ciri penting dalam sistem negara yang beriman, adil dan bijaksana. Tonggaknya ialah Islam yang menjadi aqidah negara dan kepimpinannya yang tertinggi, di sampingnya Syura (Musyawarah) dan nasihat yang memelihara hak rakyat dan pemimpin.

Islam menegaskan syarat agama, ilmu dan akhlak, kemampuan jasad, akal dan roh menjadikannya lebih sempurna daripada teori ciptaan manusia. Firman Allah menceritakan kaum Bani Israel yang mendesak Nabi di zaman kejatuhannya supaya memilih seorang raja (pemimpin), setelah mereka hidup merempat beberapa abad kerana kesilapan meninggalkan Kitab Allah (Taurat):

“Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka: Bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab: Bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya dan dia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan? Nabi mereka berkata: Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Talut) menjadi raja kamu dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan dan (ingatlah), Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya dan pengurniaan-Nya), lagi meliputi ilmu-Nya.” (Surah Al-Baqarah ayat 247)

Allah SWT mengislahkan Bani Israel yang hidup merempat setelah negara mereka dimusnahkan kerana meninggalkan petunjuk Allah daripada Kitab Suci Taurat, lalu hilangnya jati diri kaum beriman dan budiman, sehingga dihantui politik harta dan kebanggaan kepada baka dan keturunan tanpa jati diri pemimpin berwibawa, walau pun dalam keadaan hidup merempat. Apabila mereka bersemangat semula kembali menegakkan negara yang hilang setelah diutuskan nabinya, Allah mewahyukan kepada nabinya dengan firman tersebut bagi menunaikan desakan mereka. Adalah menjadi hikmat mengapa tidak nabi itu sendiri dicalonkan? Allah menolak fanatik keturunan dan kegilaan harta disebaliknya. Walaupun selepas itu Allah menjadikan Nabi Daud A.S. Khalifahnya dan Sulaiman A.S. pula Rajanya.

Imam al-Razi menafsirkan ayat tersebut dengan syarat berilmu dan berkemampuan. Maka Para ulama Feqah Siyasah seperti Ibnu Khaldun, al-Mawardi dan lain-lain menetapkan syarat ini selepas Islam (الدين)menjadi pertama dan akhlaknya yang mulia (عدالة).

Para ulama yang membahaskan sistem pemerintahan Islam menegaskan keperluan zaman mutakhir, apabila umat Islam mengalami kelemahan tokoh yang mempunyai sifat yang sepenuhnya pada diri seorang pemimpin kerana tidak seperti setiap Khulafa ar-Rasyidiin, jauh sekali jika dibandingkan dengan Rasulullah S.A.W. namun boleh mewujudkan kepimpinan secara jama’ei (kolektif) yang pernah dilaksanakan juga oleh para Khalifah yang tersebut kerana mereka tidak mencapai martabat Rasulullah S.A.W. dengan konsep Syura melalui penglibatan para sahabat yang pilihan ketokohan berilmu, berakhlak dan berpengalaman dalam berbagai bidang agama dan duniawi.

Secara khusus para ulama feqah politik yang tersebut menghuraikan kemampuan ilmu itu dengan tafsiran ilmu hukum Islam dan ilmu masalah semasa. Perkara ini dilasanakan oleh pemerintah Islam contoh di sepanjang zaman (khususnya para Khulafa ar-Rasyidiin dan Umar bin Abdul Aziz).

Betapa konsep tersebut dilaksanakan sehingga setiap orang Khalifah tersebut adalah ilmuan berpegang kepada dasar al-Quran dan Sunnah, seterusnya melibatkan beberapa tokoh anggota kabinet dan beberapa ramai lagi di setiap aspek pentadbiran dan pengurusannya, bahkan diterima pandangan kalangan rakyat yang tidak terkenal.

Setiap orang Khalifah itu menegaskan dalam ucapan dasar sebaik sahaja di Bai’ah menjadi ketua negara: “Taatilah saya selagi saya mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya saya tidak mentaati Allah dan Rasul maka janganlah mentaati saya”.

Apabila seseorang Khalifah itu tidak menemui nas daripada al-Quran dan Hadis, dia akan bertanya khalayak yang hadir dalam masjid yang dijadikan tempat berkumpul: “Adakah kalangan kamu sesiapa yang mengetahui adanya ayat al-Quran atau Hadis dalam perkara ini ? ”. Kalau tidak ada lalu dilakukan ijtihad kajian ilmu berkonsep Rabbani (pandangan secara ilmu yang berkonsepkan keizinan hukum Islam dengan syarat-syaratnya ) terhadap setiap orang yang memberi pandangannya dalam perkara yang tidak ada nas atau Dzoniyyat (nas yang tidak nyata). Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Apabila seseorang melaksanakan hukum berijtihad kemudiannya pandangannya betul dia mendapat dua pahala dan apabila berhukum lalu dia berijtihad kemudian pandangannya salah dia mendapat satu pahala.”

Para Fuqaha telah mencatit pendapat semua mazhab, termasuk mazahab yang lemah dan tidak terkenal supaya menjadi warisan ilmu kepada generasi di sepanjang zaman, kerana kemungkinan pendapat yang tidak sesuai pada zamannya mungkin menjadi sesuai pada masa yang lain.

Islam telah berjaya mentadbir negara besar selama hampir empat belas abad dalam mengendalikan masyarakat majmuk berbagai bangsa, agama dan budaya apabila melibatkan semua ilmuan yang bermanfaat dan pengurusannya yang bijak, termasuk kalangan bukan Islam yang menerima konsep negara Islam walau pun tanpa menganut agama apabila kalangan mereka dilantik dalam Wazarah alTanfiz (anggota kabinet yang mengurus) bukannya urusan Aqidah dan menetapkan polisi yang berkait dengan dasar dan hukum. Bermakna penglibatan masyarakat majmuk dan terbuka kepada semua tamadun positif daripada Timur dan Barat dan menolak negetifnya walau pun datang daripada Tanah Suci Makkah dan Madinah. Melaksanakan konsep negara berkebajikan berpandukan firman Allah yang bermaksud:

“Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala Kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. (Orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan) dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa.” (Surah Al-Baqarah ayat 177)

Dalam dunia yang mengalami kelemahan Demokrasi Barat yang tidak ada aqidah dosa dan pahala dalam amalan politik dan pentadbirannya maka pendekatan Islam dalam aspek konsep Kerajaan Teknokrat perlu dikaji untuk dihayati semula.

Kerajaan teknokrat (technocratic governments) atau teknokrasi (technocracy) sebagaimana dibincangkan dalam ilmu sains politik adalah sebuah pemerintahan yang diterajui oleh kumpulan pakar yang mempunyai ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam bidang masing-masing samada bidang ekonomi, keselamatan, pendidikan, kesihatan, sosial dan lain-lain. Mereka memegang tampuk pemerintahan di sektor kementerian mengikut bidang kepakaran sendiri seperti pakar ekonomi menerajui Kementerian Kewangan, pakar pendidikan memegang Kementerian Pendidikan atau pakar Kesihatan menjaga Kementerian Kesihatan. Apa yang penting adalah kepakaran dan kemahiran yang menjadi aspek utama dalam Kerajaan Teknokrat berbanding konsep kerajaan yang lain.

Kerajaan Teknokrat memiliki barisan kepimpinan negara yang punya kepakaran dan kemahiran tersendiri untuk mentadbir negara dengan lebih baik dan segala keputusan dan tindakan kerajaan akan lebih menjurus kepada keutamaan sebenar untuk kepentingan rakyat dan kurang bertujuan untuk kepentingan politik. Ini juga boleh dikatakan sebagai Kerajaan Rakyat.

Idea Kerajaan Teknokrat juga adalah salah satu solusi dengan mengambil jalan keluar dari polemik dan pertembungan parti politik yang sudah hilang arah sehingga merugikan rakyat. Ianya juga sejajar dengan tema Muktamar PAS tahun 2016 dengan mengangkat slogan “Inilah Penyelesaian Kita”.

Caranya lebih mudah kerana Islam menerima konsep hak rakyat dalam sistem demokrasi secara umum, tetapi mengkritiknya kerana pemisahannya dariapada agama, tanpa perhitungan wawasan akhirat yang menekankan perhitungan dosa dan pahala. Khususnya dalam keadaan terkini demokrasi barat yang parah kerana kelemahannya, sehingga amanah memerintah negara menjadi peluang kepentingan duniawi bagi diri, keluarga dan kroni, sehingga jawatan dan peluangnya menjadi rebutan yang tidak bermoral lagi. Sehingga melampau belum berkuasa sudah berebut jawatan, apa lagi kalau sudah mencapai kemenangan tentu kesannya lebih parah, kerana cabaran selepas berkuasa lebih besar dan berat amanahnya.
Hadis Rasulullah SAW menegaskan, bermaksud:

“Apabila umatku melakukan 15 perkara, nescaya mereka terdedah kepada bencana yang menimpanya. Lalu ditanya: Apakah ia wahai Rasulullah? Sabdanya: Apabila harta Negara berpusing dalam kalangan orang-orang tertentu sahaja, apabila amanah dianggap peluang, apabila zakat dianggap cukai, lelaki mentaati isterinya menderhakai ibunya, melayan baik kawannya dan bersikap kasar terhadap bapanya, berbuat di dalam masjid (tidak beradab), orang yang hina menjadi pemimpin, dimuliakan seseorang kerana takutkan jahatnya, berleluasa meminum arak (termasuk sepertinya dadah), lelaki memakai sutera, berleluasa penyanyi dan alat hiburan (melalaikan), orang yang akhir melaknat orang yang terdahulu. Maka tunggulah ketika itu datangnya angin membawa bala, kerosakan dan bencana.” (Hadis riwayat Termizi)

Pertama - pertamanya ialah kerosakan aqidah, akhlak dan amalan ibadah dan cara hidup sehingga politik, ekonomi dan masyarakat seluruhnya apabila meninggalkan petunjuk Islam.

Islam adalah agama yang sempurna, teguh dan anjal, sehingga menjadi petunjuk kepada seluruh manusia di sepanjang zaman dan tempat dalam semua keadaan, kerana Islam ini ciptaan Allah Pencipta Alam Yang Maha Penyayang lagi Maha Bijaksana.

Islam mengharamkan perhambaan terhadap rakyat dan pemimpin yang berlagak mejadi Tuhan. Di akhir zaman ini, Allah mengakhirkannya dengan Rasul terakhir dengan mukjizat ilmu yang menjadi petunjuk dan amaran sekerasnya, apabila manusia menolak petunjuk ini, maka merekalah yang menjadi sebab berlakunya kemusnahan seluruh alam dan berlakunya kiamat yang merosakkan seluruh alam.

Jika kita mengkaji beberapa negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan teknokrat seperti Republik Czech, Itali, Jerman, Rusia, Kanada, Tunisia, Pakistan, Bulgaria, Greece dan Romania, kita dapati setiap negara mempunyai perbezaan di antara negara lain mengikut tahap kesesuaian dan keunikan sosio-politik negara tersendiri. Cuma persamaannya adalah Kerajaan Teknokrat dibentuk ketika negara dilanda krisis yang teruk dan inilah jalan keluarnya.

Seperti contoh di Romania, Kerajaan Teknokrat telah dibentuk pada 17 November 2015 yang diketuai oleh Dacian Cioloş setelah diluluskan oleh Parlimen Romania dengan 389 undi menyokong dan 115 undi tidak menyokong.

Pelantikan Ciolos sebagai Perdana Menteri dilakukan melalui rundingan, bukan sahaja dengan partiparti politik tetapi juga dengan wakil-wakil pertubuhan rakyat. Para menteri Kerajaan Teknokrat baru ini juga terdiri daripada kumpulan pakar yang mempunyai pengalaman berkaitan dalam bidang mereka sendiri yang diperoleh sama ada dalam atau di luar negara Romania.

Antaranya, Menteri Kesihatan adalah bekas Pengarah Institut Onkologi di Cluj-Napoca, salah satu bandar terbesar di Romania. Menteri Dana Eropah juga pernah bekerja di Jabatan Wilayah Politik Eropah dan Bank Pembangunan Eropah. Menteri Kewangan pula ialah seorang Pakar Penganalisis Ekonomi bagi Suruhanjaya Eropah dan juga telah bekerja selama lebih daripada 10 tahun di International Monetary Fund (IMF).

Satu portfolio baru telah dibentuk iaitu Menteri Perundingan Awam dan Majlis Dialog Rakyat bagi menjamin nilai demokrasi dalam Kerajaan Teknokrat yang hanya diberi tempoh satu tahun untuk melakukan pembaharuan dalam pentadbiran, kewangan, keadilan, infrastruktur dan pendidikan.

Perkara yang sama berlaku di Itali, ketika berlakunya krisis hutang negara yang melambung tinggi dan kos sara hidup yang mencengkam rakyat, Kerajaan Teknokrat dibentuk dan diketuai oleh birokrat yang tidak dipilih melalui pilihanraya dan tidak dikenali sebagai ahli politik.

Mario Monti, Pakar Ekonomi Itali dilantik menjadi Perdana Menteri Itali sejak tahun 2011 hingga 2013. Kerajaan ini dibentuk dengan persetujuan parti ‘mainstream’ yang tidak boleh lagi mentadbir negara dan parti pembangkang yang berjanji untuk memulihkan kerajaan secara demokratik dan responsif.

Sehingga awal tahun 2013, telah terdapat 24 kerajaan yang diketuai oleh teknokrat dalam 27 negara anggota EU dan hampir separuh menjadikan Kerajaan Teknokrat sebagai ‘caretaker governments’ atau 'kerajaan sementara'. Dalam erti kata lain, Kerajaan Teknokrat dibentuk untuk menyelesaikan krisis negara dalam tempoh tertentu sementara menunggu pilihanraya seterusnya untuk diberi mandat kepada parti politik yang layak dipilih menjadi pemerintah.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga Kerajaan Teknokrat penuh dalam sepuluh tahun yang lalu di negara anggota EU iaitu Monti di Itali (2011-2013), Gordon Bajnai dalam Hungary (2009-2010), dan Jan Fischer di Republik Czech (2009-2010).

Oleh kerana konsep Kerajaan Teknokrat luas tafsirannya dan boleh disesuaikan mengikut keadaan sesebuah negara. Maka jika diamalkan dalam konteks negara Malaysia yang bersistemkan demokrasi berparlimen, ada beberapa sebab penting wajarnya Kerajaan Teknokrat diamalkan;

Pertama, penubuhan Kerajaan Teknokrat dapat mengendurkan ketegangan politik antara parti-parti politik. Ianya juga dianggap lebih bersih berbanding kerajaan oleh ahli politik yang kerap dikaitkan dengan penyelewengan dalam bentuk penggunaan dana dan kemudahan awam untuk kepentingan politik kepartian. Model ini dapat mengembalikan kepercayaan rakyat kepada parti-parti politik yang bersedia duduk semeja samada parti kerajaan atau parti pembangkang untuk menyelesaikan masalah rakyat dengan lebih rasional demi kepentingan rakyat dan masa depan negara.

Kedua, memanfaatkan tenaga pakar yang punya kemahiran dan kepakaran dengan meletakkan mereka dalam barisan kepimpinan negera untuk mengendalikan urusan pemerintahan mengikut bidang masingmasing. Tindakan dan keputusan Kerajaan Teknokrat akan lebih menjurus kepada keutamaan rakyat, bukannya semata-mata untuk kepentingan parti politik.

Dalam konteks Malaysia, secara umumnya Perlembagaan Persekutuan tidak menghalang pembentukan Kerajaan Teknokrat. Namun perlu disesuaikan dengan sistem pemerintahan negara dan Perlembagaan Persekutuan khususnya perkara yang melibatkan pelantikan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang sememangnya menjadi syarat perlu menjadi ahli Dewan Rakyat dan bertanding dalam pilihanraya terlebih dahulu. Walaupun ada sebahagian menteri boleh dilantik melalui ahli Dewan Negara tapi ianya terhad dan tempoh masanya juga berbeza dengan ahli Dewan Rakyat.

Oleh itu para pemimpin yang dipilih rakyat kerana pengaruhnya yang sebenar atau menipu dapat menunaikan amanah dengan Islah, melalui konsep kerajaan Teknokrat yang anjal melakukan perubahan sekiranya terdapat kesilapan atau kelemahan dalam tempoh penggalnya.

“Inilah Penyelesaian Kita”

ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS – HARAKAHDAILY 18/3/2017

Ucapan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang dalam Konvensyen Professional Malaysia 2017 bertema “Mempersada Kerajaan Teknokrat” di Cyberjaya, pada 18 Jamadil Akhir 1438 H/ 17 Mac 2017 M

MEREKA yang  menentang RUU 355 masih lantang bersuara dan menulis dengan hujah-hujah bersifat teknikalnya secara melulu, tanpa peduli perkara yang tersurat dalam perlembagaan bahawa ia hanya melibatkan penganut Islam sahaja. Mahkamah Syariah tidak diberi bidang kuasa terhadap bukan Islam. Ini menunjukkan mereka itu jauh sekali menyaksikan hikmah menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran yang tidak ada dalam istilah mereka.

Mereka tidak mengira masyarakat yang terbeban dengan kadar jenayah yang terus meningkat. Ini menunjukkan kelemahan undang-undang ciptaan manusia yang tidak beraqidah itu, namun terus mempertahankannya juga dengan segala cara halal dan haram.

Mereka sepatutnya menghormati Islam, kedudukannya dalam Perlembagaan dan hak-hak diberi kepada agama-agama yang lain sudah mencukupi. Mereka juga sepatutnya menghormati penganut Islam diberi hak mereka, di antaranya peluang kepada undang-undang Syariat dan Mahkamahnya yang banyak disekat oleh penjajah dahulu dan masih disekat selepas merdeka.

RUU 355 hanya kuasa yang masih sedikit memberi ruang kepada umat Islam menunaikan hak mereka. Tiba-tiba dicampur tangan tanpa mengira sempadan yang sudah nyata dalam Perlembagaan tersebut. Mereka tidak menghormati masyarakat Islam yang berada di keliling mereka, tanpa peduli ini adalah urusan penganut Islam. Apakah di sebalik suara yang sumbang ini?

Terang lagi bersuluh, sebenarnya mereka tidak mahu membuka ruang kepada Syariat Islam, sehingga semata-mata kerana Islamnya?

Mereka menentang kerana penyakit Islamofobia yang disebarkan oleh kuasa besar yang sedang bermusuh terhadap Islam sehingga kini? Maka bersedia menjadi khadam kepada negara asing yang menjadi dalangnya.

Mereka menentang kerana sikap cemburu buta kebimbangan menyaksikan banyaknya kebaikan daripada syariat Islam? Sepatutnya mereka mencari kebaikan yang datang daripada semua pihak, bukannya menutup kebaikan dan merelakan kemungkaran. Inilah konsep semua agama, samawi dan tidak samawi, walaupun berbeza aqidah.

Setiap yang berakal fikiran dapat menyaksikan bahawa mereka yang menentang RUU355 itu bersedia mengekalkan undang-undang warisan penjajah yang masih diamalkan walaupun menzalimi diri mereka sendiri. Tetapi tidak bersedia menerima Syariat Islam walaupun lebih baik kepada mereka juga.

Kami tidak masuk kira kalangan mengaku Islam yang sanggup menjadi laksana selipar pengalas kaki masuk ke tandas sahaja, rela diri mereka menjadi alat yang dipijak-pijak  terhina bergelumang najis dan kotoran dosa melawan hukum Allah dan Syariat-Nya.

Penentangan ini masih dilakukan, walaupun sudah dinyatakan hujahnya oleh semua pihak yang memperjuangkannya. Bahawa RUU 355 berkonsepkan kepada menegakkan semula kedudukan Mahkamah Syariat yang dilemahkan di zaman penjajah dahulu, serta memperkenalkan hukuman dalam Syariat Islam adalah berkonsepkan mendidik bukannya menyeksa dan mendera, berpandukan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah S.A.W.

Ramai kalangan ilmuan undang-undang Barat yang bertaraf Ketua Hakim Negara, Peguam Negara dan Peguam-Peguam besar dan kecil menyokong dan mendukung dengan hujah ilmunya, beriman kepada Undang-undang Syariat Islam dan sama-sama berjuang meninggikannya.  

Di antara hujah mereka yang menentang RUU 355 ialah filem, video yang disebarkan oleh media musuh Islam yang datang daripada Timur dan Barat yang sengaja menyebarkan cara hukuman yang tidak menepati Al Quran dan Sunnah. Lalu pihak yang menentang itu menjadi alat dan agen menyiarkannya dengan tujuan mencalarkan wajah Islam yang mulia dan adil terhadap semua. Tujuan mereka yang sebenar adalah untuk mengelirukan masyarakat bukan Islam dan orang Islam yang buta agamanya.

Kepada yang benar-benar mencari kebenaran diminta supaya berfikir secara rasional, berpandukan firman Allah:  
 
۞قُلۡ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثۡنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْۚ ٤٦ سبأ

46. “Katakanlah (wahai Muhammad): Aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu: Hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara berdua (dengan orang lain) atau seorang diri; kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya (untuk mengetahui salah benarnya ajaran-Ku.” (Saba: 46)

Ayat ini ditujukan kepada mereka yang menentang Islam di zaman Rasulullah S.A.W. supaya berfikir secara rasional, tanpa fanatik atau tujuan yang tidak ikhlas mencari kebenaran, sehingga menolak apa sahaja yang datang daripada pihak yang lain. Al-Quran adalah petunjuk bermukjizat di sepanjang zaman.

Adapun Islam mewajibkan penganutnya menerima apa sahaja yang baik dan memilih yang terbaik, walaupun datangnya daripada pihak lain, setelah diwajibkan beriman bahawa yang telah pun dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah terbaik, firman Allah:

وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰۚ فَبَشِّرۡ عِبَادِ ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٨ الزمر

17. “Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja Taghut (pelampau) serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang menggembirakan (sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia); oleh itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku.”
18. “Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya (pada segi hukum agama); mereka itulah orang-orang yang diberi hidayat petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna).” (Az-Zumar: 17-18)

Ayat ini ditujukan kepada sesiapa yang memilih kebenaran dan berakal sempurna. Khususnya  kepada penganut Islam atau bukan Islam yang benar-benar ingin tahu berkenaan Islam, bukannya ingin kacau daun terhadap perjalanan perjuangan Islam.

Sudah tiba masanya umat Islam secara berterus terang melakukan ‘pengkelasan’ terhadap mereka yang menentang itu. Ada yang berkelas tinggi, sebenarnya mahu bermusuh terhadap Islam semata-mata dengan helah dan putar belit, kerana kita melihat gerakannya mengumpul regu yang datang daripada semua pihak, sama ada parti politik atau NGO, serta mengerahkan segala sumber bagi mengagalkan RUU 355 secara terbuka atau lempar batu sembunyi tangan, namun kita nampak isyarat tangannya dan langkahnya yang melanggar sempadan agama, perlembagaan dan akhlak bermasyarakat majmuk.

Allah sudah memberi panduan kepada kami di dalam  Al-Quran untuk menghadapi mereka dengan firman-Nya:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩ المائدة

49. “Dan hendaklah Kamu menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah Kamu menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkan Kamu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada Kamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik.” (Al-Ma‘idah: 49)

Mereka menentang kerana hawa nafsu semata-mata, bukannya mencari kebenaran. Akhirnya bersimpati dengan penjenayah dan maksiat atau bersedia menjadi pelindung kepadanya kerana kepentingan politik sementara waktu, seperti parti di luar negara yang bercawangankan kumpulan samseng, penjenayah dan maksiat. Tanpa peduli terhadap bahaya penyakitnya, sama ada pelakunya atau mangsanya.

Adalah menjadi kewajipan penganut Islam yang berjatidirikan Islam tanpa mengira parti, NGO atau orang perseorangan untuk menunaikan kewajipan meninggikan kedudukan Islam. Maka RUU 355 adalah sebahagian daripadanya, walaupun dalam kadar yang terhad, kerana para ulama menegaskan:

ما لايدرك كله لا يترك كله

“Apa yang tidak didapati semuanya jangan ditinggalkan semuanya.”

Dengan penuh keyakinan kepada janji pahala dan fadhilat daripada Allah walaupun niat dan azam tidak tercapai sepenuhnya. Dengan keyakinan juga pada akhirnya berlaku janji Allah:

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١
 الحج

40. “Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamaNya (agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.”
41. “Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan).” (Al-Hajj: 40-41)

“Inilah Penyelesaian Kita “

ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS
24 Jamadil Akhir 1438H / 23 Mac 2017M - HARAKAHDAILY 23/3/2017                    

Serangan letupan yang berlaku pada hari Ahad lepas ke atas sebuah gereja (Cairo’s Coptic Cathedral) di ibu negara Mesir telah membunuh 20 orang dan mencederakan hampir 35 orang. Kejadian yang berlaku masih belum diketahui siapakah dalang di sebalik tragedi berdarah yang boleh menegangkan hubungan antara agama dan rakyat Mesir.  

PAS mengecam sebarang serangan yang melibatkan kematian orang awam, warga tua, wanita, kanak-kanak dan memusnahkan bangunan kerana ia bercanggah dengan prinsip Islam yang sebenar. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا ٥٦﴾ [الأعراف: 56] 

“Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya” [Al-A'raf: 56]

Islam agama yang syumul telah menggariskan adab dalam peperangan (jihad) dengan melarang menebang pokok dan merosakkan bangunan. Saidina Abu Bakar pernah mewasiatkan komander-komander perangnya, “Jangan menebang pokok dan menghancurkan bangunan”. Inilah sunnah Rasulullah SAW yang diwarisi oleh para sahabat yang paling memahami Al-Quran, Sunnah Rasul-Nya dan roh Islam. 

Islam juga mengutamakan jalan pendamaian dan menyelesaikan dengan penuh keharmonian tanpa pertumpahan darah. Jalan kekerasan dan peperangan bukan jalan terbaik untuk membina negara yang aman dan damai. 

Ketegangan hubungan antara agama dan bangsa hanya membuka pintu untuk campur tangan kuasa asing dengan cita-citanya mengkucar-kacirkan umat Islam dan mengaut hasil bumi untuk dibawa pulang ke negara mereka. Selain itu, perlu berhati-hati supaya tidak masuk dalam perangkap musuh dengan provokasi yang dilakukan bagi mencetuskan huru-hara. 

“Inilah Penyelesaian Kita” 

ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS
13 Rabiul Awal 1438 / 13 Disember 2016 - HARAKAHDAILY 13/12/2016

ALLAH berfirman:

وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ٦٧ رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنٗا كَبِيرٗا ٦٨ الأحزاب.

67. “Dan mereka berkata lagi: “Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar”.”
68. “Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara dua kali ganda dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya!”.(Al-Ahzab: 67-68)

Al-Quran melaporkan betapa pemimpin dan pengikut yang sesat di dunia menerima akibat di Hari Kiamat.

Allah berfirman menyatakan secara terperinci:

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧  وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨  الزلزلة.

7. “Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah (paling halus), nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya).”
8. “Dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan melihatnya juga.” (Al-Zalzalah: 7-8)

Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada setiap orang beriman kepada Allah dan firman-Nya, menegaskan bahawa semua urusan kehidupan manusia yang berakal dan mukallaf; bukan sahaja ibadat dalam hubungan dengan Allah, begitu juga hubungan dengan manusia dan alam sekeliling, dalam semua perkara sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-sebesarnya ada perhitungan dosa dan pahala.

Sabda Rasulullah S.A.W:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأ في عِبَادَةِ الله - عز وجل - ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ . رياض الصالحين للنووي 1/ 242.

“Tujuh jenis manusia yang dinaungi Allah di bawah lindungan-Nya pada hari (kiamat) yang tiada perlindungan lagi melainkan perlindungan Allah sahaja. Pemimpin yang adil, pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah, orang yang hatinya sentiasa bergantung ke masjid, dua orang yang berkasih sayang (persaudaraan) kerana Allah; bertemu kerana-Nya dan berpisah kerana-Nya, seorang yang diajak oleh perempuan bangsawan dan rupawan supaya mengerjakan maksiat lalu dia menolaknya dengan menegaskan saya takutkan Allah, seorang yang dermawan secara senyap sehingga kemurahannya laksana apa yang disumbangkan oleh tangan kanannya tidak disedari oleh tangan kirinya dan seorang yang berzikir (ingat kepada Allah) dengan khusyuk bersendirian di tempat yang sunyi sehingga berlinang matanya (kerana kehebatan Allah).”

Disebut yang pertama ialah pemimpin adil mengikut perkiraan Allah. Menunjukkan betapa kedudukan pemimpin negara dari segi fadilatnya pada Hari Kiamat. Khususnya urusan politik memimpin negara dan segala isinya yang menjadi amanah paling besar dari segi pelaksanaan dan perjuangannya. Amanah itu bukan pada nama dan perkataannya sahaja. Secara khusus ialah melaksanakan konsep adil terhadap semua.

Perhitungan adil itu mengikut hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan ajaran RasulNya S.A.W dihuraikan oleh firman Allah:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ النساء.

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhan-Nya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.”
59. “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ‘Ulil-Amri’ (orang-orang yang mengendalikan urusan) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada  Allah (Al-Quran) dan  Rasul-Nya (ajaran-Nya) jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya.” (An-Nisa’:58-59)

Kesimpulannya:

1- Ayat ini menunjukkan betapa amanah politik adil terhadap seluruh manusia adalah tanggungjawab terbesar daripada perintah Allah.
2- Perintah Allah itu terkandung daripada Kitab Allah (Al-Quran) dan ajaran Rasulullah S.A.W.
3- Adapun mereka yang mengendalikannya ialah para ulama yang mewarisi ajaran tersebut secara amanah ilmu dan para pemimpin (umara) yang berkuasa menunaikan amanah melaksanakan hukum Allah dengan adil.
4- Seterusnya dikaitkan dengan beriman kepada Hari Akhirat. Bahawa semua amalan akan dikira baik dan jahat, serta balasannya.

Perlembagaan PAS menegaskan hukum tertinggi berkonsepkan seperti tersebut. Bagi memeliharanya, maka ditubuhkan Majlis Syura Ulamak yang bersifat pemutus muktamad dalam perkara nas dan ijtihad. Ada pun pelaksanaannya dan jenteranya di bawah Dewan Harian PAS Pusat, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat dan segala cabangnya mengikut tugas dan peranan masing-masing.

PAS terus beristiqamah sehingga sampai ke wawasannya dari dunia sehingga hari akhirat, bukan sekadar Wawasan 2020 dan kemenangan pilihan raya besar atau kecil sahaja.

Maka konsep kemenangan bagi PAS ialah:
Kemenangan terbesarnya ialah kemenangan akhirat yang kekal abadi disamping percaya adanya kemenangan di dunia. Apabila terdapat pihak yang menerima untuk melaksanakan cita-cita Islam yang diperjuangkan oleh PAS, maka ia berlakunya dengan tiga keadaan:

Pertama: Adanya pihak lain yang bersedia menyambut tawaran Islam yang wajib didukung bersama dan dipertahankan seperti Rasulullah S.A.W mengekalkan Raja Habasyah, Bahrain, Musqat dan Oman yang menerima Islam. Maka PAS wajib mendukung, menerima dan bersama mereka yang menerima Islam yang sempurna.  

Kedua: Kumpulan Islam menolong kerajaan yang adil atau menjadi penasihat kepada kerajaan yang zalim dengan penuh kesabaran, berpandukan firman Allah:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢  المائدة.

2. “Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).” (Al-Maidah:2)

Ketiga: Seterusnya Kumpulan Islam mengambil alih kerajaan yang menolak Islam dan menentangnya, seperti Empayar Rom Timur (Byzantin) dan Parsi yang ditentang dan dijatuhkan.

Konsep kemenangan ini berpandukan janji Allah di dalam Al-Quran:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١١ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٢ وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٣ وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٣ الصف .

10. “Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?”
11. “Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah (Islam) dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).”
12. “(Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam Syurga ‘Adn’. Itulah kemenangan yang besar.”
13. “Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya) dan sampaikanlah berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman.” (As-Soff:10-13)

Inilah ‘Road Map’ yang menjadi panduan kepada PAS dan seluruh mereka yang berada di dalam wadahnya. Hanya mereka yang beriman dan budiman terhadap ‘Road Map’ ini meneruskan perjuangan sehingga akhir hayat. Adapun mereka yang mempunyai pandangan lain pasti akan meninggalkan PAS secara rela hatinya sendiri atau dipaksa campak keluar daripada PAS.

Adapun pelaksanaannya, kita diajar supaya bertafaqquh (memahami) dasar, konsep dan cara beramal mengikut dua landasan.
Thawabit: Ketetapan Allah dan Rasul dalam perkara dasar, matlamat dan konsep naluri yang tidak boleh dipinda dan diubah dalam semua realiti dan situasi.
Mutaghayyirat: Perkara yang mengalami perubahan dari segi realiti, situasi dan strategi mengikut ruang dan sempadan konsep umum yang banyak dan luas.

PAS tetap memilih konsep demokrasi aman dan damai, serta  Politik Matang dan Sejahtera dengan hikmah.

Tegasnya, Islam wajib memimpin dan adil terhadap masyarakat majmuk dengan mengajak umat Islam berjuang bersama termasuk kalangan bukan Islam. Juga dengan syarat menolak konsep yang menafikan kepimpinan Islam atau Liberal Oportunis yang mencari kemenangan mi segera atau cauvinis yang boleh mengacau kehidupan sendiri, walaupun perjuangannya untuk kepentingan kaum sendiri tanpa berpijak di bumi Malaysia ini yang bermasyarakat majmuk.  

Allah telah menetapkan jaminan terhadap bukan Islam sehingga dikaitkan dengan konsep takwa:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ‍َٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨ المائدة .

8. “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan).” (Al-Maidah:8)

“Inilah Penyelesaian Kita”

ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS
16 Jamadil Akhir 1438H / 15 Mac 2017M - HARAKAHDAILY 15/3/2017

BANYAK kalangan yang bertanya sikap PAS di antara memilih bersama Pakatan Harapan (PH) atau Barisan Nasional (BN)? Hanya pihak lain sahaja berdilema berkenaan PAS, menandakan PAS diminati semua. Adapun PAS, sedikitpun tidak menjadi keliru bagi menentukan sikapnya.

PAS sejak penubuhannya mewarisi para pemimpin yang berpengalaman dengan semua keadaan, sejak zaman penjajah sehinggalah selepas negara mencapai kemerdekaan.

Di zaman penjajah dahulu, sama ada British atau Jepun mereka yang menjadi pemimpin PAS sebelum penubuhannya berada dalam PKMM pernah bertahaluf dengan kumpulan nasionalis, sosialis, sehinggalah komunis, akhirnya dirungkaikan. Mereka yang tidak memahami konsep tahaluf, masuk hutan bersama komunis. Adapun yang beristiqamah menubuhkan Hizbu Al Muslimin yang akhirnya diharamkan oleh penjajah, yang bakinya bersama Umno.

Ketika PAS ditubuhkan 1951, memuncaknya perjuangan menuntut pilihan raya segera melalui pendekatan politik damai, PAS bertahaluf bersama IMP dan Perikatan (Umno, MCA dan MIC), sehingga Dr Burhanuddin Al Hilmi bersama Prof Zulkifli Mohamad, Pak Sako, Ahmad Boestamam dan Dato' Onn Jaafar menyertai Persidangan Afro Asia dan turut mendukung perjuangan kemerdekaan. Apabila PRU pra kemerdekaan1955, PAS bersendirian di mana semua komponen Pakatan Harapan belum lagi menjadi janin untuk dilahirkan.

Selepas kemerdekaan PAS bersendirian dan mencapai sedikit kejayaan dalam PRU 1959, apabila berjaya memerintah Terengganu dan Kelantan dan menjadi pembangkang di Parlimen bertahaluf dengan Parti Negara yang dipimpin oleh Al Marhum Datuk Onn Jaafar, bekas Presiden Umno.

Ketika penubuhan Malaysia berlakunya konfrontasi dengan Indonesia, PAS bertahaluf dengan kumpulan pembangkang menolak penubuhan Malaysia dan mahukan Melayu Raya. Mereka yang tidak memahami konsep tahaluf terus menyokong Sukarno bersama kumpulan pembangkang lain. Adapun yang beristiqamah terus bersama PAS.

Selepas Peristiwa 13 Mei 1969, PAS menyertai Kerajaan Campuran bersama Perikatan 1973 dan menubuhkan BN 1974 bersama parti komponennya. Berakhir dengan PAS dipecat daripada BN. Mereka yang tidak memahami konsep tahaluf terus bersama BN atau menubuh parti lain, termasuk menggerakkan ABIM. Manakala yang diperalat BN, mengikut telunjuk parti itu dan berlakunya penubuhan Berjasa.
 
Di era mutakhir, PAS bertahaluf dengan Parti Semangat 46, selepasnya BA dan seterusnya PR. Berakhir dengan DAP memecat PAS.  

Dalam semua tahaluf tersebut, PAS teguh dengan dasar dan matlamatnya. Pemimpin dan ahlinya diwajibkan beristiqmah dengan dasar matlamat dan wala' kepada keputusan pemimpinya. Perkataan Wala' dan Tahaluf  tidak ada dalam istilah parti yang tidak berasaskan Islam. Mereka yang tidak faqih dalam istilah ini tidak boleh bersama PAS, sama ada keluar melarikan diri atau dipecat.
 
PAS tidak bersama PH kerana bercanggah dengan dasar dan konsepnya. Di dalamnya ada parti dan pemimpin yang terus menerus menentang Islam secara terbuka atau bersembunyi atau oppurtunis.

PAS tidak boleh menyertai BN kerana pernah menyertainya dan terkini memerintah negara dengan bebanan masalah dan penyakitnya, serta masih ada halangan terhadap dasar dan matlamat PAS. Menyertai BN laksana memikul biawak hidup.  Walaupun sebahagian kalangan mereka yang mencipta masalah dalam BN telah keluar dan menyertai PH. Bahkan menyertai PH biawaknya lebih besar dan penyakitnya lebih parah.

PAS memperkenalkan konsep Politik Matang dan Sejahtera berteraskan wajib berkepimpinan Islam yang adil terhadap semua anggota masyarakat majmuk mengikut objektif Ta’aawun berpandukan firman Allah:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ المائدة.

2. "Hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar perintah-Nya). (Al-Maidah: 2)

"Inilah Penyelesaian Kita"

ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS
26 Jamadil Akhir 1438H / 25 Mac 2017M - HARAKAHDAILY 25/3/2017

Page 1 of 2