MAJLIS Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia (MAPPIM) dan gabungan 300 NGO Gerakan Pembela Ummah (UMMAH), menepati janji kepada Dr Maszlee Menteri Pendidikan, kegagalannya menarik semula ucapannya mengiktiraf UEC menyebabkan beliau berdepan dengan himpunan rakyat besar-besaran pada 28 Julai di Padang Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur.

Segala persiapan tempat telah siap diatur dan telah mendapat persetujuan pihak keselamatan.

Di antara tokoh besar yang telah menyatakan kehadiran untuk berucap ialah Tan Sri Rais Yatim, Prof Dato Dr Awang Sariyan, Dato Zainal Abidin Zin, Tan Sri Zaman Khan, dan 20 lagi pimpinan NGO daripada pelbagai bidang serta pimpinan politik daripada pelbagai parti.

Himpunan pada 28 Julai ini akan bermula pada 9.00 pagi dan dijangka berakhir pada jam 1.00 tengahari.

Himpunan yang bertemakan "Islam Melayu Terancam", ini akan menumpukan ucapan daripada tokoh yang berucap berkaitan Bahasa, Pendidikan, Ekonomi dan juga kedudukan Melayu serta Islam berdasarkan peruntukan Perlembagaan.

MAPPIM dan UMMAH menyeru semoga rakyat turun beramai-ramai tanpa mengira pendirian parti politik bagi menyatakan sokongan yang padu kepada perhimpunan ini.

MOHD ZAI MUSTAFA
Ketua Eksekutif MAPPIM
Ahli Jawatankuasa Gerakan Pembela Ummah (UMMAH) - HARAKAHDAILY 26/7/2018

KEKUATAN politik yang dicapai oleh Brunei pada abad ke-15 dan 16M banyak bergantung kepada kewibawaan Sultan-sultan dan kecekapan sistem pemerintahannya. Para Sultan yang memerintah dari tahun 1425M hingga 1598M adalah kelompok Sultan yang paling berwibawa dalam mengangkat kedudukan pengaruh politik Brunei ke kemuncak kekuasaannya. Namun bagitu, semenjak dari saat Sultan Syarif Ali menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan, Brunei telah muncul dengan kekuatan baru, iaitu sistem pentadbiran dan pemerintahan yang lebih tersusun, mengikuti sistem politik Islam Melaka dan Aceh. Bahkan, dalam soal pelaksanaan Syariat pun, Brunei mempunyai kedudukan yang lebih selesa kerana telah wujud model-model Perundangan Islam, termasuk model Aceh yang mempunyai Kanun Mahkota Alam, sesudah wujudnya Hukum Kanun Melaka. Brunei pada asasnya mempunyai dua set undang-undang yang dipengaruhi oleh Islam yang wujud pada abad ke-16M dan sering disebut sebagai "Hukum Kanun."

Pembentukan sistem pemerintahan Islam yang berasaskan model Melayu telah diterapkan di Brunei seperti mana di Melaka, tetapi berbeza sedikit kerana adanya pengaruh Arab, Jawa, Pattani dan Visaya. Namun begitu, teras utama model pentadbiran Brunei ialah pentadbiran Islam yang telah meletakkan Sultan sebagai pemimpin umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah. Kerana itu, sejak dekad ketiga abad ke-15M, usaha-usaha mengembangkan dakwah Islam dan melaksanakan Syariat telah dipergiatkan secara besar-besaran. Salah satu tenaga penting dalam kedua-kedua fungsi ini ialah para ulamak. Sejak dari awal kewujudan Brunei, para ulamak datang berdakwah dan menyebarkan Islam, sebelum mereka terlibat dalam jentera pentadbiran kerajaan, khususnya dalam pelaksanaan Syariat. Tokoh-tokoh ulamak, diketuai sendiri oleh Syarif Ali telah menguasai pentadbiran Kerajaan Brunei dan membentuk model kepemimpinan ulamak di Nusantara, mengulangi model kepemimpinan Sultan Sayyid Abdul Aziz di Perlak pada 840M.

Struktur pemerintahan Brunei

Semenjak sistem pemerintahan beraja berdiri pada 1368M sebagai sebuah kesultanan, konsep kesucian Raja atau Devaraja telah dihapuskan dan digantikan oleh konsep Khalifah (pengganti Allah) dan pemimpin umat (Amirul Mukminin). Sultan yang bertakhta adalah bertangungjawab untuk melaksanakan perintah dan hukum Allah, selain mesti berlaku adil kepada rakyat. Sultan sebagai individu tertinggi dalam struktur pentadbiran di Brunei, bukan sahaja menjadi ketua negara, tetapi menjadi ketua agama Islam, pemutus dasar-dasar negara dan bertanggungjawab terhadap hukuman bunuh. Model pentadbiran ini tidak banyak berbeza dengan Melaka. Bahkan Hukum Kanun [Brunei] telah menetapkan bidang tugas, perintah dan tegahan terhadap Sultan dan para pembesar berasas hukum agama. Sebagai ketua Kerajaan Islam, Sultan bukan sahaja bertanggungjawab terhadap rakyat dan kerajaan, tetapi terhadap agama, di mana mereka mesti mencapai dua tujuan Kerajaan Islam iaitu menegakkan Syariat dan berdakwah untuk menyebarkan Islam.

Dalam melaksanakan pemerintahan Melayu Islam ini, pada peringkat awal, kedua-dua pengaruh - Melayu dan Arab - memainkan peranan di Brunei. Sultan Syarif Ali dikatakan berpengalaman dalam mentadbir Makkah pada zaman Sultan Malik az-Zahir menjadi Sultan Kerajaan Mamalik, sedangkan corak pentadbiran Alam Melayu mengikuti model Melaka. Pada abad ke-15 dan 16M ini, pentadbiran Brunei lebih menyerupai Melaka, sehinggalah bangkit Kerajaan Aceh pada abad ke-16M. Corak pentadbiran Aceh mula diterapkan oleh Sultan Muhammad Hassan pada 1582M dengan mewujudkan jawatan-jawatan Wazir seperti di Aceh. Antara pentadbir utama Brunei ialah Duli Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara sebagai ketua pentadbiran seperti Perdana Menteri, dibantu oleh Duli Pengiran Di Gedung Shahibul Mal (Menteri Kewangan), Duli Pengiran Pemanca Shahibul Raie wa Musyawarah (Setiausaha Kerajaan) dan Duli Pengiran Temenggung Shahibul Bahar (Kesalamatan Dalam Negeri dan Pertahanan). Dengan kewujudan struktur kerajaan yang lebih tersusun ini, kedudukan Kerajaan Brunei menjadi lebih kukuh sebagai kuasa politik Islam dan pusat perdagangan. Pada hari ini, semenjak mencapai kemerdekaan pada 1984M, Brunei menjadikan konsep Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai satu falsafah penting dalam pentadbirannya.

Pelaksanaan Syariat Islam

Proses pelaksanaan Syariat di Brunei boleh dilihat dalam lima tahap. Di mana pada setiap tahap, pelaksanaan Syariat telah mengalami situasi yang berbeza dan memberi kesan yang berbeza kepada kedudukan Brunei sebagai sebuah Kerajaan Islam di Nusantara. Lima tahapan ini ialah:

I.     Tahap kemasukan Islam

Pada peringkat yang awal ini, pelaksanaan Syariat adalah berlaku dalam sistem ibadat, muamalat dan kekeluargaan, yang ditadbir secara peribadi. Para ulamak, pendakwah dan umat Islam yang tinggal di Brunei, mereka melaksanakan kewajipan Syariah secara perbadi seperti solat, puasa dan zakat. Kehidupan keluarga mereka juga berasaskan Islam, selain pergaulan dan urusan jual beli ketika berdagang. Para ulamak selalunya menjadi rujukan hukum jika ada permasalahan yang timbul.

2.     Tahap perkembangan dakwah

Setelah tiga Sultan terawal, di mana agama masih menjadi urusan peribadi, Sultan Syarif Ali telah mengangkat Islam menjadi sistem negara. Islam menjadi agama rasmi dan pentadbiran negara berjalan mengikut lunas-lunas Islam. Sultan memberi fokus kepada pembinaan masjid-masjid, menggalakkan majlis-majlis ilmu dan mengembangkan dakwah. Tumpuan adalah untuk meningkatkan kefahaman rakyat tentang Syariat, selain menarik mereka kepada Islam.

3.     Tahap pengkodifikasian undang-undang

Setelah kedudukan Kerajaan Brunei agak kukuh, dari segi kefahaman rakyat dan pemupukan kehidupan beragama, serta jajahan takluk Brunei yang semakin melebar, Sultan Muhammad Hassan (1582-1598M) telah menggerakkan usaha untuk mewujudkan Undang-undang Negara yang lebih tersusun mengikuti model Melaka dan Aceh. Hukum Kanun Melaka dan Kanun Mahkota Alam telah menjadi rujukan dalam menggubal Undang-undang Brunei.

4.     Tahap penjajahan dan pelucutan Syariat

Pelaksanaan Syariat melalui Hukum Kanun dan Hukum Adat di Brunei telah berjalan sejak dari abad ke-16M hinggalah penguasaan British 300 tahun kemudian. Kemasukan British dan pelantikan Penasihat British pada 1906M telah menyebabkan Mahkamah Syariah dan Undang-undang Syariat tidak berkuat kuasa lagi. Keadaan ini berterusan sehingga Brunei mencapai kemerdekaan pada awal 1984M.

5.     Tahap pelaksanaan semula

Setelah lebih 100 tahun Undang-undang Syariat dilucutkan oleh penjajah, Sultan Hasanal Bolkiah telah menyatakan hasratnya untuk menguatkuasakan semula Undang-undang Syariat di Brunei pada 11 Oktober 2011M yang mana baginda mahu Undang-undang Syariat segera dilaksanakan selepas hampir 30 tahun mencapai kemerdekaan. Dari segi perkembangan pelaksanaan semula Syariat, selepas kemasukan British pada 1906M, Sultan Muhammad Jamal al-Alam II (1906-1924M) telah mewujudkan Enakmen Undang-undang Islam 1912M, diikuti oleh pemerkasaan yang dibuat oleh Sultan Muhammad Tajuddin II (1924-1950M) pada 1948M dengan menubuhkan Jemaah Penasihat Syariah. Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967M) pula mewujudkan Undang-undang Majlis Ugama dan Mahkamah Kadi 1956M dalam rangka mengukuhkan semula kedudukan Syariat di Brunei, termasuk memaktubkan semula Islam sebagai agama rasmi Brunei dalam Perlembagaan 1959M. Sultan Hasanal Bolkiah kemudiannya mewujudkan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 yang melibatkan kesalahan Hudud, Qisas dan Takzir yang dikenali juga sebagai Kod Panel Syariah.

Pelaksanaan Syariat di Brunei yang berlaku pada tahap ketiga (1582-1906M) boleh dilihat melalui dua teks undang-undang iaitu Hukum Kanun [Brunei] yang mempunyai 79 halaman dan Undang-undang dan Adat Brunei Lama yang terdiri dari 68 halaman. Teks-teks ini dikenali juga sebagai "Naskah Lawas," dan mengandungi pengaruh Islam yang kuat. Ramai pengkaji mengatakan ia dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Kandungan Naskah Lawas ini meliputi 47 fasal yang melibatkan undang-undang peraturan, tegagan dan hukuman berkait bidang kuasa Sultan dan pembesar, Undang-undang Muamalat Islam dalam urusan jual beli, gadaian dan wadiah, Undang-undang Jenayah termasuk Hudud, Qisas dan Takzir, undang-undang keterangan dan acara, Undang-undang Tanah dan Undang-undang Keluarga. Undang-undang yang dikodifikasi pada zaman Sultan Mohammad Hassan ini, telah siap digubal dan dilaksanakan pada zaman Sultan Abdul Jalil Akbar (1598-1658M).

Para Ulamak dalam pengembangan Islam di Brunei

Dalam mengukuhkan pentadbiran dan pemerintahan Islam serta pelaksanaan Syariat, peranan para ulamak sangat dominan di Brunei. Semenjak awal sejarah Brunei, telah dicatatkan peranan ulamak sebagai para Diplomat termasuklah Sheikh Nuh, Abu Ali dan Qadhi Kassim yang pernah diutuskan ke China pada akhir abad ke-10M. Pada peringkat kedua, ketika setelah berdirinya Kerajaan Islam, terutama bermula pada zaman Sultan Syarif Ali, peranan ulamak dalam kepemimpinan negara begitu menonjol sekali. Para pengkaji ternama seperti Wan Mohd Saghir mengatakan bahawa Syarif Ali adalah seorang ulamak-pendakwah dari Taif yang telah diangkat menjadi Sultan Brunei pada 1425. Beliau bukan sahaja telah memulakan kepemimpinan Ahli Bait, tetapi juga kepemimpinan ulamak di Brunei. Beliau sendiri yang menggerakkan pembinaan masjid-masjid, majlis-majlis ilmu, penyebaran dakwah dan pelaksanaan Syariat. Sebagai seorang Sultan, kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk menegakkan hukum Allah. Kemudian, anak cucu baginda seperti Sultan Sulaiman dan Sultan Bolkiah, Sultan Muhammad Hassan dan Sultan Abdul Jalil Akbar telah meneruskan model kepemimpinan ulamak melalui perluasan wilayah dan pelaksanaan Syariat.

Penglibatan individu para ulamak di Brunei boleh dikatakan berlaku pada setiap abad sama ada sebagai pentadbir, pegawai agama, guru-guru mahupun sebagai pendakwah. Dalam tempoh 500 tahun, muncul nama-nama besar seperti Syed Alwi al-Faqih Muqaddam, Sheikh Sulaiman Abdul Rahman Abdullah Nurullah, Sheikh Adam dan Sayyid Abu Bakar (datuk kepada Sheikh Muhammad al-Arshad al-Banjari), Sayyid Hassan al-Hadad, Sheikh Hud dan Imam Yaakub pada yang berkecimpung pada dua abad yang pertama sejak abad ke-15M. Setelah pengaruh Brunei meliputi seluruh Borneo dan Filipina, muncul pula tokoh-tokoh ulamak pada abad ke-18 dan 19M seperti Sheikh Ahmad Khatib Sambas, Abdul Latif Abdul Qadir Banjar, Sheikh Nuruddin Tekarang, Sheikh Othman Syihabuddin al-Funtiani dan Syed Manshor Abu Bakar al-Idrus Baram, yang merupakan ulamak-ulamak besar di Alam Melayu. Pada abad ke-19M pula, muncul tokoh-tokoh ulamak seperti Dato Ahmad Abdul Latif Banjar, Sheikh Mohd Saad Sambas, Pengiran Abdul Momin Pengiran Sabtu dan Sheikh Othman Abdul Wahab Sarawak. Yang berkhidmat dengan pemerintah pula termasuklah Pehin Dato Imam Mokti Nasar, Pehin Siraja Khatib Abdul Razak Hassanudin, Pehin Siraja Khatib Abu Hanifah Mohd Salleh dan Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Awang Umar Rendah. Memasuki abad ke-20 muncul dua tokoh ulamak terkemuka di Brunei iaitu Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Ismail Omar Abdul Aziz dan Prof Dr Mahmud Awang Saedon. Sekadar menyebut beberapa nama mewakili para ulamak pada setiap abad, yang menunjukkan bahawa ulamak adalah tulang bekakang kekuatan Kerajaan Brunei.

MOHD FADLI GHANI
Pusat Penyelidikan PAS
8 Zulqaedah 1439 / 21 Julai 2018 - HARAKAHDAILY 26/7/2018

SAYA meneliti jawapan Menteri Hal Ehwal Ekonomi dalam sesi soal jawab lisan pagi tadi mengenai isu royalti minyak. Pihak Menteri menegaskan bahawa janji 20 peratus royalti adalah berasaskan keuntungan dan bukannya berasaskan pengeluaran sepertimana difahami. Pendirian ini adalah selari dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri sebelum ini.

Kenyataan ini sesungguhnya amat mendukacitakan rakyat di negeri-negeri pengeluar petroleum kerana ia bertentangan dengan janji Manifesto Pakatan Harapan (PH) pada pilihan raya yang lalu iaitu;

"Kerajaan PH akan menambah jumlah royalti petroleum kepada Sabah dan Sarawak, serta negeri-negeri pengeluar petroleum yang lain, kepada 20 peratus atau nilai yang bersamaan, sebagai salah satu langkah pembahagian hasil petroleum yang lebih adil" (muka surat 21).

Jelas dalam kenyataan manifesto di atas merujuk kepada hasil petroleum, bukannya keuntungan. Perkara ini juga dinyatakan dalam Perjanjian Kerajaan Negeri Kelantan dengan Petroliam Nasional Berhad pada 9 Mei 1975 yang menyatakan pada fasal (1):

"Petronas shall make to the government cash payment in the form of yearly sum amounting to the equivalence of 5 percent of the value of the petroleum won and saved in Kelantan and sold by Petronas or its agents or contractors during the period provided in Clause 2".

Malah, jawapan Perdana Menteri merujuk kepada Penyata Rasmi Parlimen bertarikh 12 November 1975 juga menjelaskan bahawa royalti dibayar berdasarkan "nilai petroliam yang dijumpai dan diperolehi di negeri-negeri masing-masing".

Berdasarkan justifikasi yang dinyatakan, saya berpendirian jelas bahawa royalti adalah pembayaran wang tunai berdasarkan kepada pengeluaran (gross production). Ini juga konsisten dengan maksud asal royalti itu sendiri, berbeza dengan nama dividen dan sebagainya. Namun, pendirian kerajaan selepas memenangi pilihan raya adalah berbeza dari manifestonya. Sekali lagi rakyat tertipu.

Sekian.

“Sejahtera Bersama Islam”

YB DATO HJ CHE ABDULLAH MAT NAWI
Ahli Parlimen Tumpat.
25 Julai 2018 bersamaan 12
Zulkaedah 1439H - HARAKAHDAILY 26/7/2018

ASAL usul jalan utama yang dirancang menghubungkan negeri-negeri Sabah dan Sarawak yang luas dengan Brunei bermula di antara tahun 1960-an ketika ia dikenali sebagai Lebuhraya Trans-Borneo. Dorongan untuk perhubungan jalan raya yang lebih baik di seluruh Sabah dan Sarawak berkembang pada tahun 70-an, yang membawa kepada pelan oleh Kerajaan Malaysia (kedua-dua Persekutuan dan negeri), Brunei dan Kalimantan Indonesia untuk mengembangkan lagi idea pembinaan sebuah lebuh raya di sepanjang pantai Borneo. Ia akan dipanggil Lebuhraya Pan Borneo.

JOFRIUntuk mempercepat pertumbuhan sosioekonomi Sabah dan Sarawak, satu usaha besar untuk membangun dan menaik taraf Lebuhraya Pan Borneo telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada April 2013 sebagai sebahagian daripada janji 'AkuJanji' Kerajaan kepada negara. Ini diikuti oleh komitmen dalam Belanjawan 2015.

Apabila siap pada pertengahan 2021, Lebuhraya Pan Borneo Sarawak dari Telok Melano ke Merapok dijangka merangkumi jarak sejauh 1,060 km. Jalan empat lorong dua hala yang akan datang dan Lebuhraya Pan Borneo bebas tol dijangka menjadi tulang belakang pengangkutan di negeri-negeri Sabah dan Sarawak dan akan memainkan peranan utama untuk membuka koridor ekonomi dan peluang di kawasan yang ia perolehi.

Banyak persoalan timbul apabila berlaku peralihan kuasa di peringkat pusat di mana sebelum ini kerajaan Barisan Nasional telah meluluskan bajet untuk projek Lebuhraya Pan Borneo untuk disiapkan pada 2021.

Pembinaan Lebuhraya Pan Borneo bagi sektor di Sarawak, yang melibatkan jarak 1,089 km, dijangka siap lebih awal daripada jadual. Bernama melaporkan, pembinaan yang dijangka siap pada 2021 itu kini berada pada kadar dua peratus lebih cepat bagi pembinaannya.

Adakah Lebuhraya Pan Borneo mencapai sasaran apabila Kerajaan Persekutuan telah beralih dari kerajaan Barisan Nasional (BN) ke Pakatan Harapan (PH)? Kalau dipandang dari sudut ekonomi dan peluang untuk meluaskan lagi ruang perniagaan antara Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimatan Indonesia memang Lebuhraya Pan Borneo adalah salah satu cara terbaik untuk membangunkan Borneo secara keseluruhannya.

Bolehkah kerajaan PH meneruskan projek Lebuhraya Pan Borneo dalam kemelesetan ekonomi semasa? Kos pembinaan Lebuhraya Pan Borneo juga perlu dipantau supaya tidak berlaku ketirisan dan ia akan mengurangkan kos pembinaan dengan memberi banyak peluang kepada kontraktor tempatan yang berkelayakan untuk menjalankannya. Tender terbuka yang dicadangkan oleh Menteri Kerja Raya baru juga harus diberi perhatian supaya ia tidak menambah kos kepada bajet yang telah diluluskan sebelum ini.

Ada beberapa persoalan timbul, apabila kita mendapati pembinaan Lebuhraya Pan Borneo menggunakan buluh sebagai bahan untuk menahan berat beban lebuh raya. Kenapa mesti menggunakan buluh dan adakah bahan ini sesuai untuk menahan beban berat untuk pembinaan lebuh raya? Adakah bahan ini sesuai dan dapat menjimatkan kos pembinaan lebuh raya yang memakan kos berbilion ringgit?

Begitu juga jarak yang ditempuh dipaksa melalui sempadan Brunei di mana kenderaan dari Sabah ke Sarawak dan sebaliknya terpaksa menggunakan pasport untuk meneruskan perjalanan seterusnya. Adakah Kerajaan Malaysia membuat perjanjian dengan Kerajaan Brunei supaya perjalanan melalui Brunei diberikan kelonggaran seperti perjalanan menggunakan pasport biasa? Adakah kerajaan merancang untuk menggunakan cara lain tanpa menggunakan pasport untuk pergi ke destinasi tanpa melalui Brunei?

Kami menggesa isu ini diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk perjalanan menggunakan Lebuhraya Pan Borneo akan memberi faedah kepada penduduk Borneo khusus untuk penduduk di Sabah dan Sarawak dan Brunei dan ini akan meningkatkan lagi ekonomi negara. Diharap pihak yang berkenaan dapat memberi jawaban tentang persoalan yang tersebut di atas.

Jofri Jaraiee
Pesuruhjaya PAS Sarawak - HARAKAHDAILY 25/7/2018

DEAR YB Nurul Izzah,

You are adamant in wanting to bring your all-time favourite band to perform in Kuala Lumpur.

It’s no secret that Radiohead evokes bittersweet teenage years and high school memories for you. As our beloved young female leader since the time your father was arrested, we memorize to heart your most cherished bands and books as you generously shared about them in your interviews. We wanted to show you that we are with you. That we understand your painful journey.

But now you are an elected leader, it’s no longer a mere evocation of teenage treasured memories. You now actually want to physically bring Radiohead to perform here in our country.

So this is where our loyalty for you ends. And this is where our loyalty to Islam and our fellow Muslims abides. Over and way above you, no question about it.

This is not only about Radiohead’s disturbing lyrics in Creep on adolescent self-loathing just because of an unrequited love. Neither is it about Radiohead’s tendency to tune out chilling lyrics on politics, suicide and atheism. Nor is it about Radiohead’s dark heavy tunes with dead guitar notes. Never mind their world hit, “No Surprises” and its lyrics, “Bring down the government, they don’t speak for us”.

This is not even about that anymore, YB Izzah. This is about loyalty to Islam. To our fellow Muslims.

This is about our fidelity to fellow Palestinians. There were resounding calls for a cultural boycott from Palestinians and world Muslims alike in July last year before Radiohead’s planned concert in Tel Aviv. Even the South African archbishop Desmond Tutu called for Radiohead to pull out in solidarity of the persecuted Palestinians.

Did Radiohead even bother to consider a boycott? No. Not at all. Thom Yorke, your favourite singer, responded to the pressure by calling it “patronising in the extreme and offensive”.

They went ahead and performed in Tel Aviv’s Yarkon Park on July 19, 2017 anyway. Forty-seven thousand creeps and weirdos flocked in to hear Radiohead play in the Jewish state. Just before Radiohead performed, The Times of Israel proudly proclaimed, “Before Radiohead conquered the world, it was already Israel’s darling!”

And now you earnestly and adamantly want to bring this Israel’s darling to perform in Kuala Lumpur? Why are you doing this?

A rock concert such as this will involve excessive alcohol consumption, social intercourse which crosses all norms of decency in Islam and other lingering effects that persist amongst our impressionable young people, years after Radiohead leaves after the concert.

You are approaching your 40-year line, and you are supported with a strong family with an Islamic background. But what about other youngsters who don’t even have that support and aren’t intellectually equipped to deal with such lyrics hauntingly calling them to become creeps and weirdos?

Each time the Muslimat raises issues such as this, we are labelled as Muslim conservatives, branded as intolerant and imposing our beliefs on others. But we Muslim conservatives will tell you that liberals demonstrate their own intolerance, using the strictures of political correctness as a weapon of oppression.

We PAS Muslimat are just standing up to liberal bullies in this country. We are just standing up to liberal seculars who seem to pervasively win the culture war in Malaysia and control the secular media.

For your information YB, the conservative Muslims are the actual victims here! Our animosities are related to your worldview. And we are just fighting back against the bullying and oppressive forces of the secularists in this country.

Stop bullying the Muslim conservatives in Malaysia. We are not backward or on the wrong side of history. Regardless of your political or cultural orientation, Islam still stands erect on its throne of honour. In the name of Allah, respect it.  Don’t bring Radiohead to Malaysia.

Please listen to our heartfelt concern, YB.

Thank you.

Yours truly,

DR UZAIMAH IBRAHIM
International Affairs Department
Dewan Muslimat PAS Malaysia - HARAKAHDAILY 26/7/2018

BARAT dalam misinya meracuni umat Islam dengan budaya mereka, amat jelas dan berjaga-jaga akan peranan para ulamak dan agamawan. Golongan ini amat peka dalam memelihara segenap cabang Islam daripada anasir yang merosakkan. Justeru, sedaya mana pun usaha mereka untuk menghasut, pastinya golongan ini akan bangkit melawan segala dakyah tersebut.

Namun, dewasa kini, kita melihat sebaliknya. Sudah ada, bahkan semakin ramai golongan agamawan dilihat menjadi lidah menyambung bahkan mendukung pemikiran Barat. Barangkali kita sudah maklum akan seorang tokoh besar al-Azhar, S. Ali Abdul Razik yang mengeluarkan kenyataan akan pemisahan politik daripada agama lalu dibantah oleh Haiah Ulamak Azhar dan beliau disingkirkan. Bagaimana ini berlaku?

Barat mula melihat satu peluang, bahawa golongan ini perlu di’didik’ dengan gagasan dan pemikiran sebagaimana yang mereka mahukan. Hal ini supaya agamawan juga memberi saham dalam misi merosakkan umat. Selain melemahkan fungsi golongan ini dengan bermacam tekanan dan undang-undang, perlu juga untuk menukar acuan mereka.

Barat mahukan golongan agamawan di’basuh’ dengan pemikiran mereka dan mengubah budaya ilmu yang mereka perolehi mengikut disiplin ilmu Islam kepada gaya mereka berfikir. Yang amat mereka resahkan ialah para ulamak dan agamawan yang tegas dan keras terhadap Yahudi (baca Israel) dan Kristian (baca Amerika atau Barat).

Apabila golongan agamawan berjaya dibasuh dan digilap oleh Barat, ia bakal mengenengahkan satu Islam baru, iaitu Islam menurut acuan Amerika.

Projek ini mula digerakkan selepas tragedi ‘mistik’ 11 September 2001 yang berlaku, seiring dengan gelombang Islamphobia yang menyerang Barat. Kursus-kursus tertutup dibuat melalui agamawan-agamawan yang mereka sendiri pilih. Setiap kursus disertai 500-600 agamawan selama 6 bulan. 3 bulan dijalankan di Washington atau mana-mana bandar terpilih di Amerika, supaya mereka kagum dan menjadikan Barat sebagai inspirasi.

Manakala baki 3 bulan lagi dijalankan di negara masing-masing supaya proses pematangan dan keserasian berlaku. Akhirnya, ajaran dan Islam menurut acuan Amerika bakal menjadi fenomena baru di negara umat Islam secara tersusun dan terancang.

Persoalannya, siapakah mereka agamawan terpilih yang terlibat dalam program tersebut?

Bukanlah suatu kerja mudah, apatah lagi kerja semberono untuk kita menuduh si polan sebagai ejen Barat, tetapi Islam mendidik kita mengenal sang munafik melalui kriteria-kriteria yang banyak di dalam al-Quran mahupun Hadis. Begitulah cara yang sama mampu kita kenal pasti wabak Ilmuan acuan Barat. Bak kata pepatah, kalau tiada angin, masakan pohon bergoyang. Bahasa mudahnya pula, kalau tak buat, mengapa pula terlalu resah mahu menafikan?

Allah mengurniakan kepada manusia akal, bahkan orang beriman yang akalnya dipandu wahyu, selayaknya melihat situasi sebegini sebagai ancaman besar buat umat, khususnya di Malaysia. Bukan lagi satu rahsia, apabila sesetengah agamawan secara terbuka begitu sinis dengan gerakan Islam. Setiap apa yang dibuat oleh gerakan Islam mahupun tokoh di dalamnya, pantas dibidas, dikritik bahkan ditolak dengan berlapikkan menghidupkan budaya berbeza pandangan. Dalam masa yang sama, langsung mendiamkan diri atau reaksinya sentiasa positif terhadap apa yang dibuat pihak pemerintah.

Bukanlah kita terlalu fanatik terhadap apa yang dilakukan oleh gerakan Islam semuanya sentiasa betul, namun perkara yang betul juga tidak disokong bahkan ditentang, lalu apa objektifnya?

MOHD ADLAN MOKHTARUDDIN
25 Julai 2018
Bainal Islam Rabbani wal Islam Amerikani - HARAKAHDAILY 25/7/2018

HARI ini (25 Julai 2018) saya telah menerima jawapan bertulis daripada Menteri Pendidikan untuk soalan saya yang meminta kerajaan menyatakan sikap terkini kerajaan terhadap Institut Pendidikan Guru (IPG) yang sebelum ini telah diumumkan bahawa 9 buah IPG di seluruh Negara akan ditukar fungsi kepada institut lain. Melalui jawapan bertulis Menteri Pendidikan hari ini, dapat dibaca bagaimana sikap kerajaan yang terus bertegas dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Mei 2017 yang bersetuju agar penukaran fungsi 9 IPG kepada institut TVET diteruskan.

Saya percaya jawapan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan pada hari ini sangat mengecewakan warga pendidik khususnya di Kelantan. Semalam (24 Julai 2018), di dalam Ucapan Perbahasan Titah DiRaja saya telah menyentuh berhubung penutupan IPG Kota Bharu ini yang saya sifatkan sangat tidak sepatutnya berlaku. Sejak semalam sehingga hari ini, Ahli-ahli Parlimen di dalam Ucapan Perbahasan Titah tidak henti-henti menyentuh berhubung penutupan IPG di kawasan masing-masing yang rata-ratanya tidak bersetuju dengan keputusan ini baik dari Pakatan Harapan (PH) mahupun dari blok Pembangkang.

Khusus untuk IPG Kota Bharu, perlulah dinyatakan bahawa Kelantan mempunyai lebih 32 000 orang guru dalam perkhidmatan yang mana dari tahun 2011 hingga 2018, seramai 20 904 orang guru-guru ini dilatih, diberi kursus peningkatan profesionalisme seperti Kursus KBAT, MBM MBI, Linus, Penyelidikan dan sebagainya oleh IPG Kota Bharu. Jika fungsi IPG Kota Bharu ditukar, ke manakah guru-guru ini akan dihantar untuk menjalani kursus? Berapakah kos untuk guru-guru ini berkursus di IPG lain di luar Kelantan.

Begitu juga dengan bantuan kepakaran kepada sekolah-sekolah orang asli di Kelantan. Dari tahun 2010 hingga 2018 lebih daripada 114 program bersama sekolah orang asli dikendalikan oleh IPG Kota Bharu.

Tidakkah wajar untuk Kerajaan Malaysia mempertimbangkan satu-satunya IPG di Kelantan ini terus beroperasi? Jika diteruskan hasrat untuk menutup IPG Kota Bharu ini, Kelantan akan menjadi salah satu daripada dua negeri (termasuk Perlis) yang tidak mempunyai IPG di bumi mereka!

Sepatutnya Kerajaan PH membuka amalan baru. Menteri Pendidikan sepatutnya melihat isu ini dengan lebih peka. Saya tidak tahu, masihkah pentadbiran baru negara ini masih dibelenggu oleh prejudis dan dendam sebagaimana pentadbiran sebelum PRU14?

AHMAD FADHLI SHAARI
Ahli Parlimen Pasir Mas
25 Julai 2018 - HARAKAHDAILY 25/7/2018

 

FB IMG 1532509509013

FB IMG 1532509513716

More Articles ...