SALAH satu ciri terpenting Kerajaan Demak sebagai sebuah Daulah Islam ialah mengimplementasikan kepemimpinan ulamak. Kerajaan ini bukan hanya dibangunkan oleh para ulamak di kalangan Wali Songo, tetapi Raja pengasasnya juga, Raden Patah adalah seorang ulamak yang mewarisi legasi takhta Kerajaan Majapahit di Trowulan yang runtuh diserang oleh Girindra Wardhana pada 1478M. Kerajaan Demak yang bangkit sebagai Kerajaan Islam ini bertahan selama sekitar 70 tahun, sebelum ia diserang oleh Pajang pada 1549M dan selepas pembunuhan Sunan Prawoto, Sultan terakhirnya pada 1549M. Sepanjang sejarah perkembangannya, Kerajaan Demak bukan sahaja berjaya menamatkan penguasaan Kerajaan Hindu Majapahit, Padjajaran dan Blambangan, tetapi berjaya memasukkan seluruh Pulau Jawa dalam Wilayah Islam, dan sekali gus menyebarkan Islam ke seluruh Kepulauan Nusantara termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.

Peranan para Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, Sunan Giri dan Sunan Kudus terhadap pentadbiran Kerajaan Demak telah mengukuhkan kedudukan Sunan Kota (Raden Patah) dan para pewarisnya, Sultan Adipati Yunus (Pati Unus) dan Sultan Trenggono sebagai Sultan-sultan yang berwibawa dalam melanjutkan pengaruh ulamak di Jawa. Sebagai mana Raden Patah (1478-1518M) yang terkenal sebagai pengasas Kerajaan Demak, Sultan Pati Unus (1518-1521M) pula terkenal kerana kegigihan jihadnya menentang Kerajaan Hindu dan menyekat pengaruh Portugis, sedang Sultan Trenggono (1521-1546M) adalah penyebar Islam dan pembangun Empayar Demak, yang kedua-duanya syahid dalam jihad mereka. Tinggal saja Sunan Prawono yang tidak sempat berbuat banyak apabila dibunuh oleh Arya Penangsang, sebelum Jaka Tangkir dari Pajang menyerang dan meruntuhkan daulah ini pada 1459M. Namun, dalam tempoh 70 tahun ini, di bawah empat orang Sultan, Kerajaan Demak yang mewarisi Majapahit ternyata berjaya membina kegemilangan yang setanding sebagai sebuah empayar politik di Jawa.

Demak, 1478-1549: Perkembangan Kerajaan

Sejak berdirinya Kerajaan Demak pada 1478M (1400 Tahun Saka atau 856H) ekoran keruntuhan Majapahit, Raden Patah telah dilantik oleh para Wali Songo sebagai Sultan Demak pertama bergelar Sultan Fatah secara rasmi pada hari Isnin malam Selasa, 12 Rabiul Awal 860H (1482M atau 1404TS). Memerintah selama 40 tahun, Sultan Fatah telah berusaha mengembangkan dakwah Islam dan menguatkuasakan Undang-undang Syariat melalui Salokantra, iaitu satu set Undang-undang Kerajaan. Baginda turut melancarkan ekspedisi membebaskan Melaka pada 1513M dari penjajahan Portugis. Pada 1518M, Sultan Fatah telah wafat dan digantikan oleh menantunya, Pati Unus (Adipati Yunus) bergelar Sultan Yunus. Pada asalnya, Raden Surya, putera sulung Sultan Fatah menjadi putera mahkota, tetapi baginda syahid ketika ekspedisi membebaskan Melaka pada 1513M, lalu Sultan Yunus ditabalkan. Dengan didukung oleh Sunan Gunung Jati, Sultan Yunus telah melancarkan ekspedisi ke Melaka kali kedua pada 1521M, tetapi baginda dan putera sulungnya telah syahid dalam perang ini, lalu diganti oleh Raden Trenggono, putera Sultan Fatah. Sultan Trenggono adalah cucunda Prabu Brawijaya V yang juga cucu Sunan Ampel dari sebelah ibunya. Baginda memerintah sehingga 1546M.

Pada 1526M, Demak telah berjaya menguasai sepenuhnya Majapahit, diikuti penguasaan Demak ke atas Tuban, Wirasari (Mediun), Medangkungan (Blora), Surabaya, Pasuhruhan, Lamongan, Blitar, Wirasaba, Gunung Pananggunggan dan Sengguruh. Pada zaman sebelumnya, Demak telah berkuasa ke atas Jepara, Rembang, Kudus, Tingkir, Jipang, Semarang, Pajang dan Juwana. Dengan kejayaan Sultan Trenggono menguasai semua wilayah ini, hampir seluruh Pulau Jawa telah berada dalam kekuasaan Demak kecuali Blambangan, sekali gus menjadi empayar terkuat menggantikan Majapahit. Namun begitu, pada hujung pemerintahannya, telah berlaku sedikit konflik dalam keluarga dan kerajaan. Banginda mengahwinkan puterinya dengan Sunan Fatahillah dari Pasai yang juga anggota Wali Songo, manakala seorang lagi puterinya dinikahkan dengan Jaka Tingkir, yang dijadikan Adipati Pajang. Untuk mengembangkan dakwah, Sunan Kalijaga telah dibawa ke Ceribon, tetapi berlaku perselisihan pendapat dengan Sunan Kudus, sehingga tercetus pula krisis dalam pentadbiran agama. Sultan Trenggono pada 1546M, telah mengatur gerakan jihad ke atas Panarukan di Timur Jawa yang diketuai Sunan Fatahillah sebagai langkah menghancurkan saki baki Kerajaan Hindu Blambangan. Setelah pengepungan selama tiga bulan, Sultan Trenggono syahid ketika sedang bermesyuarat di medan perang akibat tertusuk pisau oleh putera Bupati Surabaya yang masih kanak-kanak. Baginda digantikan oleh puteranya, Raden Mukmin yang bergelar Sunan Prawoto. Kerana krisis dalaman Istana dan wali-wali yang berlanjutan, pada 1549M, Sunan Prawoto telah dibunuh oleh upahan sepupunya, Arya Penangsang. Sesetengah ahli sejarah mengatakan Arya Penangsang menjadi Raja Demak seketika, sebelum dibunuh oleh Adipati Tingkir yang bergelar Adipati Hadiwijaya dari Pajang. Pembunuhan ini telah meruntuhkan sama sekali Kerajaan Demak, dan berganti dengan Kerajaan Pajang pada 1549M.

Tokoh-tokoh pembangun Demak

Selain peranan para Wali Songo yang telah disebutkan, ketokohan Sultan-sultan Demak memang menjadi faktor yang sangat penting dalam membangunkan Demak. Tiga Sultan pertama Demak adalah para ulamak dan mujahid yang meluaskan dakwah Islam di Jawa, selain mempertahankan bumi umat Islam dari penaklukan kuasa Barat, Portugis. Sultan Demak keempat, Sunan Prawoto juga dicatatkan mempunyai cita-cita untuk meluaskan lagi Empayar Demak dan berkuasa seperti Daulah Othmaniyah, tetapi kerana kelemahan beliau, diikuti oleh peranan perisik Portugis, Fernandez Mendez Pinto serta krisis-krisis dalaman kraton, telah menyebabkan Demak runtuh dalam tempoh yang sangat cepat. Kelemahan utama Sunan Prawoto ialah kerana selalu tunduk dengan pandangan Pinto, terlalu cenderung untuk menjadi ahli sufi sedangkan baginda seorang Sultan serta gagal menangani krisis para wali dengan berkesan. Kerana kelemahan ini, berlaku krisis Istana yang membawa kepada pembunuhannya dan gerakan menuntut takhta yang menghancurkan Demak.

Di sebalik kelemahan Sunan Prawoto, Raden Patah yang mewarisi legasi Majapahit telah memperlihatkan ketokohannya yang didukung oleh para Wali Songo. Selain meluaskan empayar dan menegakkan syariat, putera Prabu Brawijaya V ini telah meluaskan dakwah Islam di seluruh Jawa dan berusaha menghalau Portugis dari Melaka. Menantu baginda, Pati Unus pula adalah Raden Abdul Qader bin Raden Muhammad Yunus (Sheikh Khaliqul Idrus) yang merupakan generasi ke-19 Rasulullah S.A.W. Baginda adalah bekas Adipati Jepara, selain turut menjadi menantu Sunan Gunung Jati. Sebelum menjadi Sultan, baginda adalah Panglima Armada Laut Kesultanan Banten, Demak dan Ceribon yang berusaha membebaskan Melaka. Ketika ini baginda bergelar Senapati Sarjawala. Peranan terbesar baginda ialah ekspedisi kedua ke atas Melaka pada 1521M yang membawa kepada kesyahidannya, dan sejak itu baginda bergelar Pangeran Seberang Lor. Adapun Sultan Trenggono sebagai putera Raden Patah dan cucunda Sunan Ampel, termasyhur dengan gerakan-gerakan jihadnya dalam meluaskan Empayar Demak ke seluruh Pulau Jawa dan akhirnya syahid dalam perang ke atas Blambangan pada 1546M.

Peranan para ulamak dalam kepemimpinan umat

Kedudukan para ulamak dalam kepemimpinan Kerajaan Demak adalah satu model baru kepemimpinan di Nusantara. Berbeza dengan Kerajaan Perlak, Melaka, Samudera-Pasai dan Brunei sebelumnya, Demak tampil dengan ulamak menjadi pengasasnya dan kesemua Rajanya adalah dari kalangan ulamak, selain peranan besar Wali Songo terhadap dasar-dasar kerajaan, sehingga Islam dapat bangkit dengan pesat di Jawa dalam tempoh 70 tahun. Gabungan ulamak-umarak ini merupakan ciri khusus yang membezakan Demak dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara sejak 840M. Kemunculan Raden Patah (1478-1518M), Pati Unus (1518-1521M), Sultan Trenggono (1521-1546M) dan Sunan Prawoto (1546-1549M) sebagai para Sultan yang bertaraf ulamak telah mengangkat kedudukan Islam sebagai agama yang diterima dengan cepat oleh orang Jawa yang sebelumnya beragama Hindu di bawah Majapahit. Keadaan inilah yang membawa kepada ulasan seorang sarjana, Sri Wintala Achmad yang mengatakan, berdasarkan gelaran 'Sultan' dan 'Sunan' yang digunakan dalam Kerajaan Demak, bukannya 'Prabu,' 'Ratu,' atau 'Maharaja,' menunjukan bahawa Raja-raja Islam bukan sahaja berperanan sebagai pemimpin rakyat dan negara, tetapi juga sebagai pemimpin agama.

Konsep kepemimpinan agama ini mudah diterima oleh masyarakat Jawa kerana agama Hindu sebelumnya meletakkan konsep 'Devaraja,' iaitu satu konsep yang menyucikan Raja dengan memberikan taraf 'Dewa' kepada mereka. Sedangkan Islam membawa tema 'Khalifatullah fil ard' (Khalifah Allah di muka bumi), yang meletakkan ulamak sebagai pemimpin, menyerupai konsep 'Devaraja.' Hal ini diperkukuhkan lagi dengan kedudukan para Wali Songo yang berperanan sejak 1404M, di mana dalam pemikiran masyarakat Jawa, para wali ini mempunyai keramat atau magis, iaitu satu bentuk kuasa luar biasa yang dimiliki oleh para ulamak disebabkan faktor agama. Soal benar atau tidak magis tersebut, tidak berbangkit dalam mengangkat tokoh-tokoh ulamak, tetapi semua kronik Jawa membawakan tema ini dalam memperkatakan mengenai Wali Songo. Atas asas ini, kepemimpinan ulamak menjadi unsur penting dalam peng-Islaman orang Jawa, sekali gus membentuk kepemimpinan umat.

MOHD FADLI GHANI
Pusat Penyelidikan PAS
12 Zulqaedah 1439 / 26 Julai 2018 - HARAKAHDAILY 20/8/2018

PETALING JAYA: Sebagus mana pun kerajaan di dunia ini, terbukti ia tetap memerlukan satu suara pemantau yang kuat untuk mempastikannya tidak tergelincir daripada landasan perjuangan sebenar.

Calon PAS PRK N.32 Dun Seri Setia, Dr Halimah Ali berkata, suara yang cukup kuat di sidang Dun Selangor perlu untuk memastikan Kerajaan PH sedia ada tidak menyalahgunakan kuasa.

"Tidak menghabiskan wang ringgit yang ada. Selangor adalah negeri paling maju paling kaya di Malaysia. Ya kita paling maju paling kaya. Tetapi kalau kita tidak jaga dengan baik dan tak ada orang yang memantau dengan berkesan, tak lama, ia mungkin boleh habis.

"Minta maaf kepada rakan-rakan Umno-BN. Mungkin itu yang berlaku 60 tahun BN memerintah Malaysia. Tidak ada kuat suara yang berani nak menegur, maka sebab itulah berlaku apa yang telah berlaku," ujarnya di PPRT Lembah Subang, di sini semalam.

Jelas beliau, suara di Dun penting dalam mewakili rakyat kerana setiap butiran akan diambil perhatian dan tindakan melibatkan pelbagai pihak, agensi atau jabatan berkaitan.

Malah terangnya, suara yang kuat juga penting dalam melakukan semak dan imbang terhadap setiap perkara diperkatakan parti politik agar benar-benar dilaksanakan.

"Sesuai dengan apa yang disebut dilaungkan oleh "Malaysia Baru", "Reformasi" yang dilaungkan oleh PKR. Maka sudah tentulah untuk pasti mereka ini berkata cakap serupa bikin, bikin serupa cakap.

"Maknanya kalau mereka pedulikan rakyat, mereka yang harus mempunyai satu 'check and balance' yang mengimbangi apa sahaja yang mereka lakukan, segala yang mereka rancang dan tindakan-tindakan yang melakukan, dan janji-janji yang telah ditaburkan.

"Adakah bila kami bersama dengan Umno-BN, saya menyokong kleptokrasi? Tidak! Segala yang tidak betul kita tidak akan sokong. Tetapi juga, saya tidak menyokong kelentongkrasi, itu tak ada dalam kamus lagi. Ini kita baru di sini ya.

"Kalau kita yang kelentongkrasi, kita memang tidak sokong," tegasnya yang turut menyeru undi para penduduk Dun Seri Setia pada ceramah disampaikannya itu. - HARAKAHDAILY 20/8/2018

TIDAK dapat tidak, keputusan Pilihan Raya Umum Ke-14 yang lalu menatijahkan sesuatu yang telah dapat dijangkakan daripada awal.

Kemelut politik semakin berpanjangan. Keparahan sosial semakin menekan. Prestasi ekonomi semakin membimbangkan. Realiti ini diakui oleh semua pihak.

Seratus hari yang berlalu dalam pemerintahan Pakatan Harapan tidak nampak riak untuk memulihkan keadaan sebaliknya banyak perkara yang menambah keresahan umat Islam di Malaysia khususnya.

Ditakdirkan berlaku tiga pilihan raya kecil dalam tempoh seratus hari. Di PRK Sungai Kandis dan Seri Setia, PAS mengambil sikap berta’awun (bekerjasama) dengan Umno, tanpa sebarang perjanjian politik yang mengikat antara kedua-duanya.

Sementara di Dun Balakong yang mempunyai komposisi kaum majoriti Cina melebihi 60 peratus, PAS melihat tiada keperluan semasa untuk menempatkan calon di Dun berkenaan.

YB Dato’ Seri Tuan Guru Presiden PAS menyatakan sokongan kepada MCA atas semangat pembangkang. Team pembangkang mesti diperkukuhkan untuk menghakis ego pemerintah yang dilihat membawa kemudharatan besar kepada agama, rakyat dan negara jika dibiarkan.

Sudah pasti keputusan yang dibuat ini berdasarkan pertimbangan politik semasa yang difahami daripada Fiqh Muwazanat (Feqah Timbangan Membuat Keputusan) dan Feqh Al Waqi’ (Feqah Realiti)

Kemenangan pembangkang dalam PRK ini, meskipun tidak merubah kerajaan negeri, tetapi mampu membentuk kekuatan dalam kalangan koalisi pembangkang di Dewan Undangan Negeri (Dun) Selangor.

Kekuatan tersebut boleh dimanfaatkan sebagai institusi semak imbang dan menjadi pembangkang yang konstruktif.

Sememangnya lawan politik PAS mahu supaya PAS dan team pembangkang yang lain terus bercakaran dan bertelingkah, maka dalam masa yang sama mereka boleh mencedok untung berganda ganda lipatnya dan terus menang selesa dalam pilihan raya. Sementara pembangkang terus menggigit empat puntung jarinya.

~ kecerdikan politik PAS ini, setelah mengekalkan pemerintahannya di Kelantan dan mengambil alih kerajaan Terengganu serta menambah kerusi di Pahang dan meraih 18 kerusi di Parlimen akan terus menghantui Pakatan Harapan.

~ kini memperkukuhkan Unity Opposition (UO) dalam menghadapi beberapa siri PRK sementara menjelang PRU ke-15 akan datang membuatkan PH tidak senang duduk. – HARAKAHDAILY 20/8/2018

PETALING JAYA: Walaupun berbeza fahaman dan pendekatan, namun PAS sedia bersama sesiapa sahaja dalam menghadapi masalah yang besar, demikian menurut Presiden PAS, Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang.

"Sebenarnya ini bukan kali yang pertama PAS berdiri satu pentas dengan Umno. Mereka yang membaca sejarah politik tanah air sejak awal perjuangan kemerdekaan, menyaksikan bagaimana ada masa kami berbalah, ada masa kami berhenti dan duduk satu pentas.

"Ketika memperjuangkan kemerdekaan, pilihan raya yang pertama, pra-kemerdekaan tahun 1955. Masa itu parti politik yang ada ialah Umno, MCA, MIC dan PAS, Parti Negara. Kami bertanding pilihan raya. PH belum ada benih lagi. Tak ada lagi benih di dunia ini.

"PAS menang satu kerusi sebagai pembangkang. Perikatan menang 51 kerusi. Tetapi apabila berlakunya desakan untuk kemerdekaan, tahun 1957, PAS berdiri satu pentas dengan Umno dalam perhimpunan di Melaka, negeri yang pertama di Semenanjung dipijak oleh penjajah.

"Himpunan menuntut kemerdekaan. Kita berdiri bersama. Dr Burhanuddin al-Helmi menyampaikan ucapan dengan pantun di masa itu," ujarnya mengimbau detik itu di PPRT Lembah Subang, di sini semalam.

Lanjut beliau lagi, apabila British mengadakan Suruhanjaya Reid untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, PAS dan Umno, MCA, MIC, Raja-raja Melayu, bersama mendesak diletakkan beberapa perkara.

Antara penting jelasnya ialah meletakkan Islam sebagai agama Persekutuan, agama-agama lain diberi hak kebebasan untuk dianut dan diamalkan di mana perkara itu adalah natijah kerjasama tersebut.

Begitu juga terangnya, PAS bersama dengan pihak-pihak tersebut dalam banyak hal lain yang penting melibatkan Perlembagaan Persekutuan yang dipertahankan hari ini walaupun berbeza pendekatan.

"Kali kedua PAS satu pentas dengan Umno selepas peristiwa 13 Mei 1969. Berlaku ketegangan kaum, pergaduhan kaum di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak dan lain-lain. Negara dalam keadaan darurat.

"Orang yang pertama berdiri di pentas PAS ialah Tun Mahathir Perdana Menteri ketika PRK di Kapar Selangor. Tun Mahathir berucap di atas pentas PAS.

Dan berlakunya persefahaman Kerajaan Campuran, dirungkaikan Perikatan, ditubuhkan Barisan Nasional untuk menyelamatkan negara selepas Krisis 13 Mei. Ini kali yang kedua.

"Kemudian kita berbeza pendapat. PAS jadi pembangkang walaupun masa pembangkang PAS menghadapi macam-macam. Namun kita berbeza ada batas, ada sempadan," imbas beliau.

Kata Tuan Guru, kali ini sekali lagi PAS berada satu pentas dengan Umno, MCA dan MIC sempena PRK N.32 Dun Seri Setia untuk mengajak rakyat melakukan perubahan membetulkan semula langkah yang silap.

Beliau merujuk perkara tersebut sebagai kesilapan mengundi pada PRU lalu serta masalah-masalah terhasil dari pemerintahan BN yang kini tidak dapat diatasi juga PH, selain ketidakseimbangan dan kekalutan Kerajaan PH.

"Bila kita tahu salah, kita kena undur balik, perbetulkan. Ini peluang untuk membetulkan. Alhamdulillah, parti-parti politik yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan, yang merasa penat dan lelah, sepanjang 60 tahun, selepas kemerdekaan, berdiri di atas pentas untuk membuat pembetulan ini.

"Beri peluang kepada kita, undi bulan pilihan raya ini untuk membuat satu penentuan yang baik insyaAllah," ujarnya terdahulu memetik kata-kata Saiyidina Umar al-Khattab supaya kembali kepada kebenaran dari berterusan dalam kebatilan. - HARAKAHDAILY 20/8/2018

PETALING JAYA: Keputusan PRU lalu meletakkan kerusi kerajaan di kedudukan tidak seimbang pada demografi kaum, selain menatijahkan keadaan kalut tanpa dapat menyelesaikan masalah negara.

Presiden PAS, Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang berkata, dengan komposisi kaum terdiri daripada lebih 60 peratus Muslim, tetapi kerajaan pula didominasi bukan Islam dengan 66 kerusi.

"Tak seimbang kerusi ini. Jangan main-main. Kita menyaksikan Perdana Menteri (PM) terpaksa 'bersilat' nak hadapi PRU yang keputusannya begini.

"Ada orang yang nak cepat jadi PM pula (sesama mereka) berlawan," ujarnya pada Ceramah Umum PRK N.32 Dun Seri Setia di PPRT Lembah Subang, di sini semalam.

Sedangkan menurut beliau, masalah politik, ekonomi dan sosial negara yang ditinggalkan BN perlu dibetulkan, namun PH tidak punyai penyelesaian, malah banyak janji manifestonya tidak dapat dibuat.

Tuan Guru mengemukakan isu percukaian dalam menjelaskan hal tersebut di mana tanpa cara baharu menyelesaikan masalah, PH menukar kembali GST kepada SST yang juga sebenarnya bermasalah.

SST terangnya, akan menyebabkan kekurangan hasil negara dan peluang melarikan cukai, termasuk tidak mengatasi masalah inflasi, kenaikan harga barang, nilai wang tidak stabil dan kuasa beli rakyat yang lemah.

Tegas beliau, selain SST, terdapat banyak lagi masalah lain di mana semua itu akibat dari kesilapan mengundi antaranya berpandukan maklumat media sosial dan berita-berita palsu.

Jelasnya, generasi baharu yang tidak memahami telah menganggap pilihan raya sebagai main-main dan melepaskan geram tanpa menilai natijahnya bukan semata keputusan hari mengundi, tapi untuk masa depan.

Malah katanya, sokongan diberi kepada PH juga adalah berdasarkan janji-janji dalam manifesto tanpa mengira kemampuan melaksana seperti menurunkan harga petrol serta merta, hapus tol dan banyak lainnya dalam 100 hari.

Sehubungan itu beliau menyeru agar menjadikan PRK Seri Setia peluang untuk membuat perubahan dan membetulkan semula langkah yang silap dengan menyedari kewajipan besar memilih calon yang dapat mewakili rakyat.

"Mesti memilih wakil yang boleh membawa mesej, suara kita dalam Dewan Negeri. Kita alu-alukan rakan-rakan Umno, termasuk parti-parti lain bersama kita. Termasuk PH yang nak 'merujuk balik' setelah melakukan perhitungan dengan perkembangan yang berlaku ini.

"PAS memilih calon Dr Halimah Ali. Calon yang ada pengalaman jadi Exco, wakil rakyat. Kami saksikan (beliau) calon yang turun lapangan, bukan calon yang letak gambar di poster saja. Calon yang boleh menyampaikan suara rakyat.

"Ini sangat penting. (Dr Halimah) bukan menyampaikan ucapan masa nak mengundi, kempen (sahaja). (Tetapi) Menyampaikan pandangan selepas kita pilih dia," terang Tuan Guru. - HARAKAHDAILY 20/8/2018

PETALING JAYA: Rakyat Selangor memerlukan suara pembangkang yang kuat pada persidangan Dewan Undangan Negeri untuk memastikan Pakatan Harapan tidak menyalah guna kuasa, kata calon PAS pada PRK Dun Seri Setia, Dr Halimah Ali.

“Mungkin itu yang berlaku semasa 60 tahun BN memerintah Malaysia, tidak ada suara yang berani menegur,” ujarnya dalam ceramah Umum PRK Dun Seri Setia di Lembah Subang, malam tadi.

Tegasnya, Pakatan Harapan hari ini harus mempunyai check and balance bagi mengimbangi setiap yang dilakukan dan janji-janji yang ditaburkan.

Beliau yang pernah memegang jawatan Exco Kerajaan Selangor, telah mewujudkan satu jawatan kuasa induk untuk menangani gejala sosial yang dinamakan Generasi Idaman Selangor.

Turut berucap pada ceramah umum tersebut ialah Presiden PAS, Dato’ Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang; Naib Presiden PAS, Ustaz Idris Ahmad dan Naib Presiden Umno, Dato’ Seri Ismail Sabri Yaakob.

Yang turut hadir Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS, Dr Rosni Adam, Setiausaha Politik Presiden PAS, Syahir Sulaiman dan Pengerusi DHPP Selangor, Dato’ Deepakaran. – HARAKAHDAILY 20/8/2018

FIRMAN Allah SWT dalam Surah al Hasyr ayat 14.

ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُون

Maksudnya: "..(Sebabnya): permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras; engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah (disebabkan berlainan kepercayaan mereka). Yang demikian itu, kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami (perkara yang sebenarnya yang memberi kebaikan kepada mereka)..."

Perkembangan terbaru Kerajaan Pakatan Harapan membayangkan rupa retak menanti belah.

Mereka sudah mula menampakkan belang dan pekung di dada masing-masing apabila setiap diri mereka membawa agenda yang berkepentingan diri sendiri daripada agenda berbakti kepada rakyat.

Walaupun PH berbangga diri kerana menganggap berjaya menjatuhkan kerajaan Umno BN di peringkat persekutuan, namun kemenangan mereka adalah kemenangan yang rapuh dan pincang.

Ia bermula kemenangan yang berpaksikan fitnah, persepsi dan bersifat gula-gula pilihan raya, manifesto yang ditawarkan kepada pengundi pada PRU14 lalu hanyalah janji kebudak-budakan dan tanpa kajian. Kini Kerajaan PH sendiri mengaku bahawa mereka tidak mampu "deliver" manifesto mereka.

Tambahan lagi, pemimpin Kerajaan PH bukan hanya tidak melaksanakan manifesto yang wajib ditunaikan kepada rakyat, mereka pula sibuk membuat tuntutan di luar daripada janji manifesto mereka dan berusaha melaksanakan keputusan yang bersifat kontroversi kepada kepentingan agama dan kaum.

Malah, ada Kerajaan PH di negeri tertentu dan pemimpin proksi mereka gigih merungkai dan merobek keharmonian kedudukan Islam yang dipersetujui bersama oleh pelbagai kaum dan agama ketika mencapai kemerdekaan dan kontrak sosial yang mempastikan keamanan negara.

Isu janji 100 hari, isu UEC, SST, kedudukan ringgit, harga minyak, kedudukan Bahasa Kebangsaan di sektor awam, nasib kedudukan Islam, isu LGBT, hutang negara, 1MDB, saman AES, isu tanah, jawatan Perdana Menteri dan pemilihan PKR dan bermacam-macam lagi telah menjadikan kesatuan PH bergoncang.

Sebaliknya PAS kini pula sedang meneroka strategi baru. Rakyat mulai sedar bahawa memilih PH pada PRU14 lalu sedikit pun tidak mengubah keadaan mereka seperti sebelum ini. PAS sedang menyedarkan rakyat bahawa negara di tangan pihak yang salah.

PAS juga semakin kukuh di dua negeri Kelantan dan Terengganu. PAS bakal menterjemahkan kemampuan mentadbir dan mengurus berdasarkan prinsip Islam sebagai bukti bahawa Islam menawarkan kebaikan dan kesejahteraan terbaik berbanding dengan sistem ciptaan manusia.

Taawun siyasi menjadi elemen penting kepada PAS untuk mengorak langkah terbaru bagi melonjakkan lagi dakwah PAS di arena politik negara. PAS terbuka untuk bekerjasama dengan sesiapa sahaja yang bersedia menerima dasar PAS dan Islam.

Selepas berjaya membina Gagasan Sejahtera menghadapi PRU14 lalu, kerjasama antara PAS dan Umno BN atas semangat pembangkang yang kuat kepada kerajaan pimpinan PH adalah perkembangan yang cukup positif kepada keutuhan PAS.

Kerjasama ini adalah bagi membina kekuatan suara Islam dalam pembangkang sebagai Semak dan Imbang kepada Kerajaan Pimpinan PH.

Walaupun Umno pernah menjadi musuh politik PAS sejak merdeka, namun atas kepentingan Islam dan mengimbangi kedudukan Melayu sebagai dominasi kaum di negara ini, diketepikan segala percanggahan untuk mendapat titik pertemuan demi kebaikan.

PRK Sg Kandis adalah permulaan yang baik di mana rakyat sudah menunjukkan sikap dengan peratusan keluar mengundi menurun mendadak di samping undi PH hilang secara ketara.

Kini PRK Seri Setia, PAS meletakkan calon yang terbaik sebagai ayam tambatan di Selangor untuk mewakili PAS dan rakyat yang mampu membawa misi dan dakwah ke arah yang lebih efektif.

Semoga Allah memberi kekuatan kepada PAS dan membantu PAS dalam perjuangan menegakkan agama-Nya di negara ini.

Sejahtera Bersama Islam

Ustaz Muhammad Najhan Halim
Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat
Setiausaha Dewan Ulamak PAS Negeri Selangor
20 Ogos 2018 – HARAKAHDAILY 20/8/2018

PETALING JAYA: Pakatan Harapan (PH) tidak memiliki pendekatan baru apabila mengambil kaedah percukaian SST (sales & services tax) yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional disebabkan cukai tersebut yang bermasalah.

"SST menyebabkan kekurangan hasil negara," ujar Presiden PAS, Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang pada ceramah umum di PPR Lembah Subang, malam tadi.

Tambah beliau, cukai itu perlu kepada sebuah solusi lain untuk mengatasi masalah inflasi, kenaikan harga barangan, nilai wang yang tidak stabil, peluang pekerjaan yang tidak diurus, kos sara hidup dan kuasa beli rakyat yang lemah

Kata ahli Parlimen Marang tersebut, kesemua masalah itu adalah disebabkan oleh pengundian pada PRU14 lalu berdasarkan maklumat-maklumat media sosial semata-mata

Beliau menyeru para pengundi di PPR Lembah Subang untuk memberikan undi kepada PAS dalam Pilihan Raya Kecil (PRK) Dun Seri Setia pada 8 September ini. – HARAKAHDAILY 20/8/2018

SANGAT menarik untuk difahami gesaan Presiden PAS agar ahli PAS memberikan sokongan kepada MCA dalam PRK Balakong. Gesaan beliau sudah tentu mendapat respon negatif daripada penyokong PH. Hal ini kerana mereka sudah mula boleh mencium bala yang akan menimpa politik PH sekiranya PAS mampu bekerjasama dengan MCA dalam PRK atau PRU akan datang.

Seorang Ahli Parlimen DAP di Dewan Rakyat pada minggu lepas pernah menjerit-jerit tanpa menggunakan pembesar suara "kenapa PAS sokong MCA yang tolak Hudud?". Ia satu gambaran betapa mereka tidak memahami prinsip PAS apabila bersama dan menyokong DAP dalam Pakatan Rakyat suatu ketika dahulu.

Malah, saya sendiri berucap menjelaskan kewajipan mengundi calon DAP dalam satu program besar PAS di Kuala Selangor sebelum PRU13 dengan hujah dan dalil syarie sebagaimana sekarang saya berhujah untuk jangan mengundi DAP juga dengan hujah dan dalil syarie.

Jawapannya adalah ia semata-mata kerana prinsip dan dasar. Prinsip dan dasar itu mewajarkan PAS sama ada menyokong atau tidak menyokong DAP atau MCA atau PKR atau mana-mana parti politik dalam konteks pilihanraya sebagai satu strategi.

Prinsip dan dasar itu ialah:

PERTAMA: Kerjasama untuk memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat. Inilah titik kebersamaan yang mewajarkan hubungan kerjasama antara parti politik.

KEDUA: Menerima bahawa dasar perjuangan politik PAS ialah Islam dan tidak mempertikaikannya. Selagi sesebuah parti tidak mempertikaikan perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS serta menerimanya sebagai hak demokrasi PAS maka PAS boleh sahaja bekerjasama dengan mereka.

KETIGA: Menerima pakai prinsip "bersetuju untuk tidak bersetuju" sebagai prinsip bersama dalam menyelesaikan perbezaan dasar dan pandangan parti masing-masing.

DAP tentunya tidak bersetuju dengan perjuangan menegakkan undang-undang jenayah Islam atau dipanggil dengan bahasa mudah oleh orang awam sebagai "hudud".

Tetapi dulunya mereka menerima ia sebagai perjuangan PAS dan menerima bahawa PAS telah mengkanunkannya sebagai undang-undang di Terengganu dan Kelantan. PAS dan DAP saling bersetuju bahawa itu antara perkara yang tidak dipersetujukan bersama. Ini adalah prinsip penting dalam membina kebersamaan.

Maka atas dasar persetujuan itulah PAS bersama dengan DAP, dan oleh kerana mereka melanggar persetujuan itu juga maka PAS tidak lagi bersama DAP.

KEEMPAT: Prinsip menilai mudarat yang ringan dan berat. Ia adalah prinsip Islam yang dipegang oleh PAS. Apabila bertembung antara dua kemudaratan yang akan timbul dari sokongan terhadap mana-mana pihak dalam pilihanraya maka sokongan diberikan kepada pihak yang lebih ringan kemudaratannya agar kemudaratan yang lebih besar boleh tertolak. Prinsip sebegini tidak mungkin dapat difahami oleh ahli dan parti politik yang tidak berprinsip.

Dalam PRK Balakong, penilaian PAS ialah menyokong DAP yang telah menjadi kerajaan dengan pelbagai desakan mereka yang mengancam Islam dan Melayu adalah lebih mudarat berbanding menyokong MCA yang berstatus pembangkang meskipun dasar dan perjuangan MCA mungkin tidak berbeza banyak dengan DAP.

Dalam PRK Sg Kandis, PAS memberikan sokongan kepada calon UMNO atas dasar kepentingan bersama menolak ancaman PH sebagai sebuah kerajaan meskipun PAS dan UMNO mempunyai dasar dan prinsip berbeza dalam beberapa perkara. Justeru, kali ini hasilan daripada itu, PAS pula mendapat dokongan UMNO untuk PRK Seri Setia.

Inilah prinsip-prinsip umum yang melatari pendirian PAS dalam bekerjasama atau tidak dan menyokong atau tidak menyokong mana-mana pihak. Prinsip ini tentunya gagal dihayati oleh parti dan orang politik yang tidak berprinsip.

Atas dasar ini semua, PAS akan terus melayari bahtera politik di negara ini sebagai sebuah parti berprinsip yang terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak termasuk DAP sekalipun.

“Sejahtera Bersama Islam”

DATO’ DR. MOHD KHAIRUDDIN AMAN RAZALI AT-TAKIRI
Ahli Parlimen Kuala Nerus
Isnin, 20 Ogos 2018 | 08 Zulhijjah 1439 – HARAKAHDAILY 20/8/2018

KOLUMNIS

Grid List

ORANG tua terdahulu cekal tabah dan sabar menghadapi tekanan dan dendam Umno BN ke atas mereka. Mereka istiqamah di jalan Allah dengan PAS dan perjuangan Islam. Dengannya mereka pasti mendapat laba besar di akhirat nanti insya Allah.

Hari ini, generasi baru adalah untuk Malaysia baharu dan politik Islam yang lebih dinamik dan terbuka. Sejarah bukan untuk dibalas dengan dendam dan kemarahan. Ia bukan pun menambah pahala, bahkan mungkin sahaja meruntuhkannya kembali. Perpecahan bukanlah satu kejayaan untuk dikecapi.

Carilah pahala dan redha-Nya dengan meneroka sesuatu yang lebih baru, benar dan tepat buat umat Islam.

Perpecahan adalah dipaksakan pada zaman sayyidina Ali karramaLlahu wajhahu. Keadaan amat kelam dan menyedihkan. Tetapi, sebaik anaknya, sayyidina Hasan bin Ali mengambil alih khilafah daripada ayahandanya, beliau meneroka sesuatu yang luar biasa.

Khilafah umat diserahkan secara damai kepada saingan ayahnya iaitu sayyidina Muawiyah radhiaLlahu anhu dengan syarat beliau mengusahakan kesatuan umat yang menamatkan kelam perpecahan umat. Muawiyah menerimanya dan beliau berjaya melakukannya dengan segera dan sempurna. Itulah lambang persaudaraan yang terpasak teguh di persada politik umat.

PRK N32 Seri Setia sedang menyaksikan penerokaan politik baharu, sambungan daripada PRK Sungai Kandis.

Semalam saya berkata, orang PAS undilah Umno. Hari ini saya tidak perlu lagi berkata, orang Umno undilah PAS. Ia sedang dan pasti berlaku insya Allah.

Orang berbudi kita berbahasa,
Orang memberi kita merasa. – HARAKAHDAILY 19/8/2018

SEGALA puji bagi Allah Pencipta Alam, Tuhan Maha Esa, tiada sekutu baginya dan tiada bandingan sepertinya. Dizikirkan dengan nama-nama paling indah, bersifat paling terpuji, maha suci daripada kekurangan dan kelemahan. Pujiannya diulangi oleh penganut Islam di setiap solatnya yang wajib dan sunat pada bila-bila masa sahaja.

Allah bukan sahaja mencipta alam semesta, bahkan Allah juga menetapkan peraturan dan undang-undang berkonsepkan Islam yang teguh dan anjal (fleksibel) kepada semua makhluknya, kerana ada perkara yang tetap tidak berubah dan ada perkara yang berubah disebabkan undang-undang dan sistem mengikut perbezaan sifat makhluknya dalam aspek yang mengalami perubahan.

Perkara yang tetap tidak berubah mengikut fitrahnya (naluri). Adapun yang mengalami perubahan itu ditetapkan juga hukum syariat yang menjadi sempadan yang tidak merosakkannya. Sekiranya melampaui sempadan dan mengadakan undang-undang sendiri di luar kemampuan akalnya, nescaya terjerumus ke dalam kebinasaan. Firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41(

“Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).” (Surah Ar-Rum: 41)

Islam sahaja petunjuk yang sempurna, konsisten dan saksama, meliputi aspek kejadian manusia dalam perkara fitrah yang tidak berubah dan menetapkan sempadan yang tepat dalam aspek yang mengalami perubahan dalam setiap perkembangan kehidupan manusia.
Semua agama atau ideologi lain tidak sempurna secara menyeluruh atau tidak saksama untuk memenuhi hak jasad, roh, individu, keluarga, masyarakat dan alam sekeliling yang nyata dan ghaib dan tidak meliputi wawasannya daripada dunia sehingga akhirat.

Kejadian alam mempunyai dua keadaan;

1) Perkara fitrah (naluri) yang tidak berubah, disebut Thawabit,
2) Perkara yang mengalami perubahan, disebut Mutaghayyirat.

Kesempurnaan Islam khusus bagi makhluk manusia yang ditugaskan kewajipan ibadat, khilafah dan amanah serta diberi petunjuk dalam semua aspek tersebut. Ajaran Islam yang menjadi petunjuk itu hendaklah dikaji secara faham yang disebut Feqh atau Tafaqquh.

Al-Mawardi tokoh besar di kalangan ulama Mazhab Syafie menyebut salah satu syarat kepimpinan Islam yang mampu melaksanakan pemerintahan Islam yang adil hendaklah berilmu dalam hukum dan nawazil.

Maksud nawazil itu ialah waqie’ atau realiti atau fakta, yakni perkara yang benar-benar berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berkait dengan perkara yang mengalami perubahan apabila berlainan zaman dan situasi, sama ada zaman yang berbeza atau daerah yang berbeza jarak jauhnya di antara satu sama lain, serta berlainan kefahaman manusia dan kemampuan.

Islam ciptaan Allah, Pencipta Alam (Rabb Al- ‘Aalamin) yang Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana dan Adil, berfirman dengan petunjuk Al-Quran, serta Sunnah Rasulullah S.A.W atau hadisnya (Al-Hikmah) yang menafsirkan cara praktikalnya:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (89(

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah (petunjuk), serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan, bagi orang-orang Islam”. (Surah An-Nahl: 89)

Rasulullah S.A.W bukan sahaja menyampaikan bacaan Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, bahkan Baginda Nabi S.A.W juga menunjukkan bagaimana Al-Quran itu diamalkan dalam seluruh kehidupan manusia yang disebut Hadis atau Sunnah yang juga dipelihara ilmunya dengan benar, amanah dan bijaksana yang dikawal oleh wahyu. Apabila tidak ada wahyu berkenaannya, menandakan keizinan Allah dalam perkara dalam jangkauan kemampuan manusia.

Kesempurnaan Islam itu meliputi urusan dunia dan akhirat yang ditegaskan secara nas qati’e yang tidak berubah dalam perkara rukun Islam, Iman dan akhlak yang menjadi dasar, termasuk perkara wajib, halal, haram dan beberapa hukum yang ditegaskan dalam perkara yang tidak mampu dicapai oleh ilmu manusia yang tetap ada kelemahannya.

Disamping itu, ada ruang pelaksanaan yang mampu ditunaikan oleh manusia termasuk dalam keadaan darurat (terpaksa), sehingga dihalalkan perkara yang haram dengan kadar sempadannya, mengikut keperluan menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta yang nyata bersifat rahmat dan adil.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173(

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya berabdikan diri kepada-Nya. (172) Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (173)” (Surah Al-Baqarah: 172-173)

Sains terkini menerima hakikat perkara yang wajib pasti membawa manfaat kepada jasad, roh dan masyarakat, manakala perkara yang diharamkan pula pasti membawa mudarat dalam semua perkara tersebut.

Di antara perkara yang menarik dalam pelaksanaan Islam ialah Feqah Waqie’ (realiti) dalam aspek yang berkait dengan perubahan zaman, masyarakat dan tempat, melalui kefahaman terhadap sebab-sebab turunnya ayat-ayat yang diwahyukan atau hadis yang diucap dan diamalkan, atau ada juga dengan ijtihad (kajian mereka yang berkeahlian ilmu dan terpelihara akhlaknya).

Contohnya dalam aspek sistem pemerintahan Khalifah Abu Bakar R.A melaksanakan konsep Islam mendahului demokrasi barat dengan memperkenalkan cara pemilihan pemimpin.

Ketika itu para sahabat dapat menangani mesyuarat pemilihan ketua negara selepas kewafatan Rasulullah S.A.W dengan menjelaskan Maqasid Syariah dan Siyasah Syar’iyyah dalam memilih pemimpin utama bukan sahaja syarat ilmu dan akhlak dan kemampuan menunaikan hak rakyat melalui pemilihan pemimpin tersebut, bahkan dimasukkan juga syarat Kabilah Quraisy yang bermaksud bangsa yang dominan dalam negara itu yang berubah mengikut bangsa penganut Islam yang paling berpengaruh.

Selain itu, Khalifah Umar bin Al-Khattab R.A menganjurkan Solat Sunat Tarawih berjamaah dua puluh rakaat berimamkan Ubai bin Kaab R.A (qari paling tersohor di zamannya).

Khalifah Umar juga mengambil contoh sistem Rom dan Parsi dalam pentadbiran dan sistem kewangan negara dalam memberi imbuhan (gaji) kepada jentera kerajaan mengikut sifat keistimewaan dan peranannya. Termasuk juga mengadakan percukaian dinamakan Kharaj kepada tanah terhadap bukan Islam, di samping zakat pertanian kepada penganut Islam. Begitu juga ‘Usyur (cukai perniagaan) kepada bukan Islam, di samping zakat perniagaan dan harta terhadap penganut Islam berkonsepkan nisab terhadap mereka yang berada (kaya) sahaja.

Dalam aspek yang berhubung dengan ibadat, Khalifah Uthman bin Affan R.A memerintahkan supaya diazankan dua kali pada Hari Jumaat, kerana menghadapi masyarakat Islam di zamannya yang lemah semangat keagamaannya yang seringkali lambat datang ke masjid bersembahyang Jumaat. Berbeza di zaman Rasulullah S.A.W, Khalifah Abu Bakar dan Umar R.A, azannya sekali sahaja.

Saidina Uthman R.A juga mengarahkan supaya dikumpulkan Al-Quran secara bertulis dalam satu kitab (mushaf) yang disusun rapi demi memeliharannya, bukan sahaja bergantung kepada hafazan. Beliau juga mengarahkan supaya mengambil sahaja unta yang sesat yang tidak diketahui tuannya, walaupun Hadis Rasulullah S.A.W hanya kepada kambing yang lemah dan melarang mengambil unta yang besar dan kuat, tetapi disebabkan manusia di zamannya mengalami kelemahan akhlak beragama.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz R.A mengenakan cukai Khumus (satu perlima) daripada hasil laut, berpandukan Khumus Rikaz (penemuan barang lama yang tidak bertuan).

Khalifah Abdul Malik bin Marwan pula mengarahkan supaya diadakan mata wang kepada negara Islam dan membatalkan penggunaan mata wang Rom dan Parsi.

Amir Saif Al-Daulah Al-Hamadani di zaman Abbasiyah memperkenalkan muamalah menggunakan cek bagi bayaran tanpa menggunakan matawang bagi memudahkan urusan pembayaran.

Sejarah juga melaporkan ijtihad para ulama mazhab Syafie yang berdakwah di Nusantara, menerima penganut agama Hindu dan Buddha menjadi ahli zimmah (warganegara dalam negara Islam) dengan melaksanakan hukum mazhab Hanafi dan Maliki berdasarkan Maqasid Syariah dalam aspek Islam adalah dakwah kepada semua manusia dan adil terhadap semua.

Ulama dalam satu mazhab seperti Imam Al-Mawardi bermazhab Syafie berbeza pendapat dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini juga bermazhab Syafie dalam beberapa perkara yang berkait dalam aspek politik Islam kerana mereka berada dalam negeri dan daerah yang berbeza masyarakat dan zamannya.

Perubahan ini adalah pelaksanaan Feqah Waqie’ yang dihayati oleh para ulama yang mendalami ilmunya yang berbeza dengan istilah Ortodok dan Protestan dalam agama Kristian atau Konservatif dan Liberal dalam teori barat. Maka memasukkan istilah barat terhadap Islam adalah pendekatan yang salah atau sesat daripada Islam yang sebenar.

Kenyataan sejarah membuktikan para ulama generasi sahabat dan tabien selepasnya yang belajar dalam satu madrasah dan guru yang sama berkonsepkan tafaquh, sebagaimana disebut dalam firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122(

“Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berdakwah dan berjihad); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu bertafaqquh (mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam Agama Islam), dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah).” (Surah At-Taubah: 122)

Para ulama tersebut tegas beristiqamah bersepakat tidak berubah dalam perkara dasar, rukun dan nas yang ditetapkan, namun mereka berkhilaf (berbeza pendapat) dalam perkara furu’ (cabang) dan perkara yang mengalami perbezaan pendapat daripada nas yang bersifat umum atau mengikut waqie’ atau realiti semasa.

“Sejahtera Bersama Islam”

ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS
Bertarikh: 4 Zulhijjah 1439 / 16 Ogos 2018 - HARAKAHDAILY 16/8/2018