25
Tue, Jul
29 Artikel Baru

ALHAMDULILLAH, kita sekali lagi mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan tahniah kepada pihak kementerian kerana berjaya mengadakan pindaan terhadap akta yang cukup penting untuk kita memastikan terutama kebajikan kepada institusi keluarga. Satu institusi yang cukup penting dalam membina sebuah negara yang berjaya. Kita mengharapkan dengan pindaan akta ini supaya kita dapat menangani segala isu-isu yang berbangkit terutama yang melibatkan keganasan rumah tangga yang kita melihat statistiknya 74 peratus adalah melibatkan mangsa di kalangan kaum wanita dengan kita tidak menafikan 26 peratus mangsanya adalah di kalangan kaum lelaki.

ZAILAHIni bermakna akta ini bukan semata-mata untuk membela wanita malah membela kedua-dua tidak kira lelaki dan wanita dan kita mengharapkan kerjasama daripada seluruh masyarakat untuk memastikan pindaan yang kita buat ini, akta yang kita buat ini benar-benar dapat menjadi penyelesaian terhadap pelbagai isu terutamanya yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga.

Institusi perkahwinan adalah institusi yang cukup penting. Satu ikatan yang ikhlas, yang suci, yang diikat dengan ikatan perkahwinan semata-mata untuk mendapat kalau dalam Islam untuk mendapat redha Allah SWT. Seharusnya perkahwinan ini adalah satu yang boleh mencapai kebahagiaan antara dua insan dan bukannya meletakkan keganasan menjadi perkara yang menjadi isu dalam keluarga. Ini kerana isu ganas ini tidak sepatutnya berlaku pada insan. Sepatutnya isu ganas ini berlaku pada binatang ataupun makhluk yang bukan manusia. Akan tetapi hari ini apabila manusia tidak berpegang kepada agama, kita melihat bagaimana institusi ini begitu parah dan paling malang sekali mangsanya adalah di kalangan anak-anak. Ramai anak-anak yang terabai hasil daripada keganasan dan membawa kepada penceraian rumah tangga.

Angka 15,617 keluarga yang terlibat dengan keganasan dalam tempoh dua tahun daripada tahun 2014 sehingga 2016 adalah satu angka yang cukup besar. Maknanya purata kita melihat di sini 650 kes sebulan ataupun lebih daripada 21 kes sehari. Angka ini mungkin akan bertambah lagi dalam masa-masa yang akan datang. Jadi pindaan rang undang-undang ini cukup tepat dengan keadaan yang masih ada pada hari ini. Cuma saya ingin penjelasan di sini ialah sejauh mana kementerian melihat pindaan akta ini menjadi penyelesaian yang menyeluruh terhadap permasalahan yang ada. Ini kerana kita lihat banyak perkara yang tidak hanya selesai dengan undang-undang. Banyak perkara yang perlu selesai dengan melalui pendidikan, melalui ilmu kefahaman yang perlu kita terapkan terutama di kalangan pasangan atau keluarga yang terlibat.

Merujuk kepada akta yang telah dipinda, saya ingin penjelasan sejauh mana perkara ini, undang-undang yang telah digubal ini dapat memberi pembelaan terhadap terutama kepada kaum wanita khususnya. Saya bagi contoh sekiranya suami di penjara dan dikenakan hukuman sebagai mana yang disebut dalam undang-undang ini. Apabila suami ataupun isteri yang terlibat dengan kesalahan ini, mana-mana orang yang terlibat, mereka akan didenda tidak melebihi RM2,000 atau di penjara dalam tempoh tidak melebihi enam bulan ataupun mana-mana sengaja melanggar perintah, diberi denda sebanyak RM4,000 atau penjara ataupun selama tidak lebih daripada satu tahun. Ketiga, di penjara tidak lebih daripada dua tahun dan juga didenda tidak melebihi RM5,000. Ini pelanggaran terhadap perlindungan perintah. Jadi saya ingin tahu sejauh mana undang-undang yang kita tetapkan ini dapat betul-betul boleh memberi pengajaran kepada pesalah. Mungkin pesalah yang melakukan keganasan ini orang yang kaya, orang yang berharta. Bagi mereka denda RM2,000 dan RM5,000 ini tidak ada apa-apa. Jadi sudah tentulah tidak memberi kesan terhadap penyelesaian.

Jadi saya ingin tahu sejauh mana undang-undang ini dilihat dapat menyelesaikan segala masalah. Bagi yang melibatkan keluarga-keluarga miskin, adakah ada inisiatif daripada kerajaan untuk memberi elaun kepada mangsa-mangsa yang terlibat terutama isteri ataupun keluarga yang menjadi mangsa penderaan oleh suami yang ganas yang mereka tidak boleh mencari sara hidup sendiri. Jadi dalam keadaan apabila suami di penjara, ibu pula dalam keadaan mungkin cedera kerana keganasan, maka anak-anak terabai. Jadi dalam keadaan ini, apakah satu alternatif bagi keluarga ini untuk menyara kehidupan mereka dalam keadaan suasana keluarga yang dalam bermasalah seperti ini.

Saya ingin tahu juga sekiranya kes ini berulang, sekiranya keganasan ini berlaku berulang kali, jadi apakah tindakan yang akan dilakukan kepada pesalah? Apakah solusi terhadap permasalahan yang ada? Adakah akhirnya keluarga ini akan bercerai ataupun sebagainya.

Ini saya ingin jawapan daripada pihak kementerian. Saya ingin tahu juga apakah wanita boleh menuntut pampasan atau kerugian daripada pihak suami sekiranya disebabkan keganasan dilakukan menyebabkan kecacatan. Saya bagi contoh ada satu kes seorang wanita yang didera oleh suami sehingga membawa kepada maut. Satu kes yang cukup menyentuh hati. Ini akibat daripada suami yang mungkin terlibat dengan masalah mental, ada juga mungkin terlibat dengan dadah dan sebagainya. Dia baling isteri dia melalui tingkap, ini kes real sehingga patah tulang tengkuk dan perkara ini diketahui lebih daripada setengah hari makna lebih kurang enam jam selepas berlaku baru jiran dia sedar. Maknanya isteri dia pengsan terus. Jadi apabila perkara ini dibawa ke hospital dan setelah beberapa bulan di hospital dirawat, akhirnya isteri dia meninggal dunia yang menjadi mangsa adalah anak-anak.

Jadi amat malang sekiranya perkara ini berlaku. Sekiranya berlaku isu-isu yang seperti ini apakah pampasan ataupun ganti rugi ataupun apa yang patut oleh pihak isteri supaya maknanya keganasan yang dilakukan ini yang boleh membawa kecacatan kekal dan sebagainya. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak Yang Berhormat Menteri dan sekiranya berlaku saya ingin tahu juga berlakunya unsur penipuan.

Dalam dunia akhir zaman ini bermacam-macam orang boleh buat. Ada yang mungkin curang dengan suami. Dia sengaja membuat kes-kes penipuan mengatakan dia didera dengan suami kerana dia hendak suaminya menceraikan dia, sedangkan suaminya tidak pukul dia mungkin dia boleh buat macam-macam supaya nampak bahawa ada kesan-kesan.

Jadi di sini dalam kes ini apakah selain daripada laporan yang dibuat oleh isteri, saksi-saksi apakah perlu untuk memastikan bahawa pengadu itu tidak melakukan penipuan apabila didakwa dia didera supaya tidak ada berlaku penipuan dan apakah suami juga akan dikenakan tindakan dengan cara lain untuk mengesahkan.

Kalaulah suami dia itu tidak bersalah, sekiranya dibawa ke mahkamah alhamdulillah perkara ini tidak dibuktikan bersalah tetapi sekiranya mungkin suaminya kerana pandai pujuk rayu, pandai dia buat helah menyebabkan suaminya ataupun pasangannya dijatuhkan hukuman, jadi apakah tindakan adakah prosedur dalam undang-undang ini untuk kes-kes yang saya sebutkan seperti ini.

Begitu juga saya ingin penjelasan berkaitan dengan pasangan kurang upaya, orang OKU yang mungkin berlaku juga keganasan di kalangan pasangan bisu. Pasangan bisu ataupun pasangan pekak ataupun pasangan yang cacat penglihatan. Jadi mungkin maknanya macam mana pembuktian yang membuktikan mereka ini hendak mengadu, hendak memberitahu, hendak membawa maklumat ini kepada pegawai kebajikan sebab mereka tidak boleh berbicara macam orang biasa. Jadi apa prosedur yang dibuat dalam undang-undang ini untuk memastikan golongan ataupun pasangan seperti ini juga mendapat pembelaan yang sepatutnya.

Seterusnya saya ingin tahu tentang persediaan pegawai sebab kita tahu dalam menangani isu yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga ini bukan mudah sebagaimana isu-isu yang lain sebab ia melibatkan sentimen kekeluargaan dan sudah tentulah pasangan yang mengalami ini akhirnya tidak mustahil akan membawa kepada perceraian selepas di penjara dan sebagainya. Mungkin suaminya sudah tawar hati atau isterinya dan sebagainya dan akhirnya berlaku perceraian jadinya mangsa kanak-kanak.

Jadi saya ingin tahu apakah prosedur latihan khusus diberi kepada pegawai kebajikan masyarakat ataupun pihak polis yang akan mengendalikan keganasan ini sebab kadang-kadang mereka memerlukan juga bimbingan, kaunseling dan sebagainya untuk memastikan supaya tidak berlaku lebih ganas lagi. Takut-takut selepas daripada itu dia akan ulang dengan keadaan dendam yang lebih teruk lagi.

Jadi perkara ini perlu kita beri perhatian yang serius. Kalau kita lihat dalam Islam mengajar kita dalam apabila berlaku pertembungan masalah kekeluargaan ini patutnya pihak ibu bapa sama ada pihak ibu bapa sendiri ataupun mertua seharusnya memainkan peranan.

Jadi di sini adakah pihak dalam akta ini mengambil perhatian terhadap peranan keluarga ataupun pihak ketiga dalam keluarga ataupun pihak ibu bapa kedua-dua pasangan ini untuk memastikan keluarga ini tidak terus menjadi mangsa keganasan.

Saya mengambil kesempatan ini juga terutama untuk kita sebagai ibu menasihatkan kepada anak-anak muda yang berkahwin supaya kita kena bina rumah tangga ini dengan rasa “mawaddah warahmah”, rasa kasih sayang kerana Allah. Itu sangat penting jangan jadikan kebiasaan menggunakan tangan ataupun penampar ataupun menggunakan aksi fizikal yang ganas untuk menyelesaikan apa-apa isu. Jadi dalam inilah perlunya pendidikan daripada rumah.

Jadi untuk penyelesaian terhadap semua ini rang undang-undang sangat penting, akta juga penting tetapi ia bukanlah penyelesaian terhadap segala-galanya. Ia perlu bermula daripada pendidikan agama dan saya mengharapkan insya-Allah kerajaan boleh menyusun program-program pendidikan rumah tangga ini lebih kerap tidak cukup hanya dua hari kursus untuk mendapat sijil sebelum berkahwin tetapi kita mengadakan program berkala.

Program keibubapaan, program untuk melahirkan kasih sayang sebagaimana kita buat di Kelantan, program hari suami isteri. Mungkin kita boleh buat di peringkat negara untuk melahirkan rasa mawaddah kasih sayang di antara suami dan isteri kita mungkin programkannya untuk merapatkan lagi ukhuwah dan kasih sayang, saling bertanggungjawab, suami ada peranannya, isteri ada peranannya, ibu bapa juga ada peranannya supaya kita dapat melahirkan keluarga yang mawaddah, keluarga yang sentiasa diberkati oleh Allah yang akan menjadi tempat berlindung anak-anak dan untuk membimbing generasi masa depan.

Ucapan Ahli Parlimen Rantau Panjang, Siti Zailah Mohd Yusoff semasa membahaskan Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017 di Dewan Rakyat pada 24 Julai 2017.

1. PADA petang ini, Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017 telah diluluskan setelah melalui proses Bacaan Kali Kedua dan Ketiga.
Tujuan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) ini dipinda adalah untuk:
(a) Mempertingkatkan perlindungan kepada mangsa dengan mengadakan peruntukan:
(i) Bagi perintah perlindungan kecemasan sebagai tambahan kepada perintah perlindungan interim dan perintah perlindungan sedia ada; dan
(ii) perluasan tafsiran keganasan rumah tangga untuk membolehkan mangsa mendapat perintah perlindungan interim dan perintah perlindungan
(b) Membantu memulihkan institusi kekeluargaan dengan mengadakan program pemulihan

Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato’ Sri Hajah Rohani binti Abdul Karim, ketika membentangkan RUU ini ada menyatakan statistik Polis Diraja Malaysia, bermula pada tahun 2014 sehingga Disember 2016, sebanyak 15,617 kes keganasan rumah tangga telah dilaporkan. Daripada jumlah ini, sebanyak 74 peratus adalah mangsa wanita dan selebihnya 26 peratus adalah mangsa lelaki termasuk suami.

2. Seramai 3 orang Ahli Parlimen PAS iaitu YB Rantau Panjang, YB Bukit Gantang, dan YB Temerloh membahaskan RUU ini.
Para Ahli Parlimen PAS yang berbahas telah menyuarakan perspektif Islam dalam menyelesaikan masalah keganasan rumah tangga.

YB Rantau Panjang memohon penjelasan sejauh mana pindaan akta ini menjadi penyelesaian yang menyeluruh terhadap permasalahan yang ada dan memberi pembelaan terhadap terutama kepada kaum wanita khususnya.
Beliau berpandangan selain daripada undang-undang, penyelesaian dengan melalui pendidikan dan kefahaman turut perlu diutamakan.

3. YB Rantau Panjang turut menyatakan dalam Islam mengajar kita apabila berlaku pertembungan masalah kekeluargaan ini sepatutnya pihak ibu bapa sama ada pihak ibu bapa sendiri ataupun mertua seharusnya memainkan peranan untuk memastikan keluarga ini tidak terus menjadi mangsa keganasan.

Beliau turut menasihatkan kepada anak-anak muda yang berkahwin supaya membina rumah tangga dengan rasa “mawaddah warahmah”, rasa kasih sayang kerana Allah.
Itu sangat penting jangan jadikan kebiasaan menggunakan tangan ataupun penampar ataupun menggunakan aksi fizikal yang ganas untuk menyelesaikan apa-apa isu. Jadi dalam inilah perlunya pendidikan daripada rumah.

4. Beliau berpandangan pendidikan agama amat penting dan mengharapkan kerajaan boleh menyusun program-program pendidikan rumah tangga secara berkala selain daripada kursus praperkahwinan.
Sebagai contoh, program yang telah dibuat di Kelantan iaitu Hari Suami Isteri dapat dilaksanakan di peringkat negara untuk melahirkan rasa mawaddah kasih sayang di antara suami dan isteri.

5. YB Bukit Gantang pula dalam perbahasan beliau menyatakan antara punca berlakunya keganasan rumah tangga ialah sikap ego lelaki, bahana alkohol dan dadah, kurang pegangan agama, masalah ekonomi, berkahwin lebih tetapi tidak mampu, dan peranan pihak ketiga.

6. YB Temerloh pula menyatakan betapa pentingnya hak dan tanggungjawab dilaksanakan oleh pasangan suami isteri bagi mengelakkan keretakan institusi keluarga.
Antara punca utama keganasan rumah tangga ialah pengambilan alkohol dan dadah. Beliau mendesak agar Kerajaan mengawal ketat penjualan alkohol yang menjadi punca kepada segala kemungkaran. Pengedaran dadah yang masih berleluasa turut perlu diberi perhatian serius agar punca kepada masalah ini dapat diselesaikan, bukan sekadar meminda undang-undang sahaja.

Catatan oleh:
Syed Ahmad Fadhli
Pegawai Lajnah Hal Ehwal Parlimen PAS
25 Julai 2017

HAMAS berjuang untuk menuntut keadilan serta hak rakyat Palestin dan bukannya pengganas sebagaimana yang dilabelkan barat.

Setiausaha Perhubungan PAS Kelantan, Datuk Che Abdullah Mat Nawi mempersoalkan mengapa mereka yang memperjuangkan hak sendiri dituduh sebagai teroris.

“Mereka bukan teroris, sebaliknya memperjuangkan hak mereka sendiri yang telah dirampas Zionis Yahudi.

“Adakah betul tindakan yang dibuat rakyat Palestin dikhianati ketika mereka menuntut hak. Sedangkan di bumi Palestin orang Yahudi dari Russia pula dianggap peneroka,” katanya pada sesi temuramah dengan wartawan bebas Pierre Chevillard dari Perancis di pejabatnya hari ini.

Chevillard juga mengetengahkan soalan berkaitan kerajaan negeri, PAS dan perundangan Islam.

Beliau berada di Kelantan sepanjang program Ijtima Antarabangsa Perpaduan Ummah Rantau Asia yang berakhir malam Ahad lepas.

Che Abdullah juga berkata, media barat perlu mendedahkan perkara sebenar yang diperjuang Hamas. – HARAKAHDAILY 25/7/2017

GERAK kerja PAS di kawasan Dewan Undangan Negeri (Dun) Salor kini tambah bersemangat dengan pelantikan Ibrahim Isa sebagai penyelia Dun awal Julai lalu.

Sebelum ini pengurusan Dun terbabit di bawah kendalian anggota Exco, Mejar (B) Datuk Md Anizam Abdul Rahman sebagai penyelaras Dun.

Ibrahim berkata, sebelum dilantik sebagai Penyelia Dun beliau terlibat secara tidak langsung dalam pengurusan di peringkat Majlis Tindakan Dun (MTD) Salor.

Katanya, pelbagai program diadakan sejak Adun Salor, Datuk Husam Musa menyertai parti lain pada tahun lepas.

“Setiap program yang kami adakan sentiasa mendapat sambutan meriah. Malah lebih ceria berbanding sebelum ini.

“Tugas sebagai penyelia Dun bukan kerja mudah. Saya memerlukan sokongan penuh jentera di peringkat MTD bagi mengembalikan semula sokongan penduduk terhadap PAS,” katanya ketika ditemui di Pusat Khidmat Masyarakat Dun Salor di Kampung Padang Sakar hari ini.

Hadir sama Timbalan Pengarah MTD Salor, Mohd Nuri Mat Yaacob dan setiausaha MTD, Hassan Ibrahim.

Beliau yang lebih dikenali dengan panggilan cikgu juga berkata, program rumah duafat yang diberikan kepada penduduk miskin sedang rancak dibina dengan peruntukan RM40,000 sebuah.

Katanya, tahun ini sebanyak tiga rumah dhuafat dalam proses pembinaan iaitu di Kampung Dewan Beta, Dewan Beta Hilir dan Gaung, Pendek. – HARAKAHDAILY 25/7/2017

KADAR bayaran Lesen Pendudukan Sementara (LPS) bagi penternakan ikan laut dalam sangkar ditetapkan pada kadar sepuluh peratus berbanding nilai semasa.

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Industri Asas Tani Negeri Selangor, Zaidy Abdul Talib berkata, ia ditetapkan pada kadar RM0.40 semeter persegi (SMP) setahun berbanding nilai RM4.00 SMP setahun oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH).

Katanya, ia diputuskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) pada 27 April 2016 bagi penternakan ikan laut dalam sangkar di perairan di antara Pulau Ketam, Pulau Tengah dan Pulau Klang, lapor SelangorKini.

“Kerajaan negeri tidak pernah mengenakan bayaran termasuk bayaran LPS terhadap pengusaha penternakan ikan laut dalam sangkar di perairan Pulau Ketam walaupun pengusaha beroperasi tanpa kelulusan pihak berkuasa negeri.

“Kenaikan harga hasil ternakan ikan bukan disebabkan kadar bayaran LPS ditetapkan memandangkan pengusaha tidak pernah menjelaskan bayaran walaupun kelulusan LPS diberikan dan tempoh bayaran tamat,” katanya di Dewan Negeri Selangor (DNS) di Shah Alam, hari ini.

Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan lisan Ahli Dewan Negeri Telok Datok, Loh Chee Heng berhubung caj abstraksi air bagi kegunaan akuakultur.

Zaidy berkata, kadar RM0.40 ditetapkan juga dilihat berpatutan jika dibandingkan kadar ditetapkan di negeri lain, termasuk Pulau Pinang dengan caj RM0.45 dan Perak RM0.60.

BERITA kematian Sheikh Abdullah, qari al-quran dan pendakwah yang dikagumi, Abdullah al-Khatib mendapat perhatian pihak Kesatuan Ulamak Islam Sedunia (KUIS). Allahyarham merupakan salah seorang ahli Qura’ di Jami’ al-Fatih Istanbul. Beliau meninggal dunia Ahad lalu di ibu negara Turki, Istanbul pada usia 80 tahun.

Semasa hayatnya, almarhum Abdullah al-Khatib digelar ahli ilmu dan sentiasa berkhidmat kepada Al-Quran dengan membaca serta mengajarkannya di majlis-majlis ilmu. Beliau berkhidmat di Jami’ al-Fatih dan Jami’ Sultan Ahmad hampir 55 tahun.

Jenazah Allahyarham disembahyangkan di Jami’ al-Fatih. Upacara pengebumian beliau dihadiri ribuan orang termasuk Setiausaha Agung Kesatuan Ulamak Islam Sedunia (KUIS), Sheikh Dr. Ali al-Qura Daghi.

Selain itu, jenazah beliau juga turut dihadiri sebahagian besar para ulamak kesatuan, para pencinta ilmu dari Turki dan juga negara-negara lain.

Sheikh Dr. Ali al-Qura Daghi semasa menghadiri pengebumian itu mendoakan rahmat, keampunan dan juga syurga tertinggi buat Sheikh Abdullah.

“Umat Islam telah kehilangan seorang ilmuan dan ahli al-quran. Kami memohon kepada Allah SWT yang Maha Berkuasa agar mengampunkannya, mengasihinya dengan rahmatNya yang Maha Luas, membalasnya dengan sebaik-baik pembalasan, memuliakan kedudukannya, dan memasukkannya ke syurga FirdausNya.

“Semoga Allah mengurniakan ke atas ahli keluarganya, sahabat handainya akan kesabaran dan ketabahan, kerana sesungguhnya Dia sebaik-baik pengawal dan sebaik-baik yang memakbulkan doa,” kata beliau.

Sheikh Qurra Daghi dalam masa sama mendokan al-Quds yang merupakan bumi para anbiya’, tempat bermulanya Risalah Nabi dan juga tempat bermulanya mikraj dan berakhirnya Isra’ Nabi Muhammad SAW. (http://ulamasedunia.org)

TRAGEDI kemiskinan yang masih berlaku di negara ini didakwa sebagai terancang ekoran mempunyai kaitan secara langsung dengan penyalahgunaan dan ketirisan dana awam.

Ahli Dewan Negeri Sabak, Ustaz Sallehen Mukhyi berkata, penyelewengan dana kerajaan menyebabkan peruntukan bantuan dan pembangunan untuk rakyat khususnya masyarakat luar bandar terpaksa dikurangkan, lapor SelangorKini.

“Sepatutnya kemiskinan tiada lagi dalam negara kita, namun apa yang berlaku hari ini umpama rakyat Sabak Bernam, walaupun kita sudah lebih 50 tahun merdeka tetapi saya sering menyebut ada di antara mereka yang mati dalam keadaan kempunan.

“Kempunan tak mampu main boling atau berenang di kolam renang yang jernih airnya kerana masalah kemiskinan. Sepatutnya tiada kemiskinan jika bilion ringgit dana awam yang hilang dapat dimanfaatkan rakyat di luar bandar,” ujarnya.

Beliau berkata demikian ketika membahaskan ‘mengkaji impak skandal 1MDB terhadap rakyat Selangor’, pada persidangan Dewan Negeri Selangor (DNS) di Shah Alam, hari ini.

SEBANYAK 265 maahad tahfiz yang dibangunkan di Selangor menumpukan aspek kurikulum utama mengikut piawaian pendidikan ditetapkan di peringkat negeri dan Persekutuan.

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama, Adat Melayu, Pembangunan Desa dan Kampung Tradisi negeri, Datuk Dr Ahmad Yunus Hairi berkata, teras kurikulum yang diajar di maahad tahfiz negeri tidak bersandarkan prospek ajaran hafazan Al-Quran sahaja.

Katanya, kurikulum pendidikan baru dipelbagaikan bagi memberi nilai tambah kepada pelajar untuk lebih berdaya saing seiring pelajar di sekolah biasa.

“Jumlah pelajar tahfiz keseluruhan di Selangor adalah 15,504 orang murid dengan kurikulum diajar selain menghafaz Al-Quran seperti Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

“Selain itu, Kurikulum Bersepadu Dini (KBD)(KPM), Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) (KPM) dan Kurikulum Agama Azhari di bawah Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS),” katanya dipetik SelangorKini.

Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan lisan Ahli Dewan Negeri (ADN) Kota Anggerik, Yaakob Sapari pada persidangan penggal kelima Dewan Negeri Selangor (DNS) ke-13 di Shah Alam, hari ini.

Terdahulu, kerajaan negeri komited melaksana agenda pembangunan madrasah integrasi tahfiz dan maahad tahfiz seluruh negeri.

Ahmad Yunus berkata, tumpuan itu membabitkan keperluan penambahbaikan sistem pendidikan aliran agama dan kenaikan tangga gaji baru guru sekolah agama negeri.

“Ia dibuktikan menerusi penambahan jumlah peruntukan dalam Belanjawan 2017 lalu termasuk peningkatan elaun sehingga RM1,500 kepada guru sekolah agama negeri.

“Kenaikan itu membabitkan peruntukan mencecah RM20 juta bergantung kepada tempoh perkhidmatan mereka,” katanya.

GABUNGAN Mahasiswa Islam Se-Malaysia (Gamis) mengajak semua mahasiswa dan seluruh rakyat Malaysia agar bersama menzahirkan rasa tidak puas hati kepada kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh Rejim Zionist terhadap Umat Islam Palestin.

"Mari melangkah bersama kami dengan hadir pada 27 Julai 2017, hari Khamis, jam 3.00 petang di Bangunan Kedutaan Amerika Syarikat, Kuala Lumpur," demikian menurut Naib Presiden 1 Gamis Muhammad Faizzuddin Mohd Zai.

Katanya, Gamis akan turut menyerahkan memorandum kepada Duta Amerika Syarikat di Malaysia sebagai tanda protes kerana sikap kebisuan kerajaan Amerika Syarikat dan kecaman ke atas tindakan melampau Zionist Israel kepada Umat Islam di Palestin Jumaat lalu.

Ujarnya kepada Harakahdaily, kebiadaban rejim Zionist Israel ini bukanlah perkara baru dan hakikatnya ia telah bermula sejak 100 tahun yang lalu melalui peristiwa Istikhrab Baitul-Maqdis di atas perjanjian Sykes-Picot 1916 dan Pengisytiharan Balfour 1917.

"Perkara yang sama akan berulang sekiranya tiada dalam kalangan kita yang berusaha melakukan sesuatu walaupun sedikit," tambahnya.

Pada minggu yang lalu, dunia telah digemparkan dengan tindakan Zionist Israel yang menghalang rakyat Palestin daripada memasuki Masjid al Aqsa. Buat pertama kalinya berlaku dalam sejarah dunia, Masjid Al-Aqsa ditutup dan umat Islam khususnya dilarang untuk menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa.

Berikutan daripada tindakan biadab Zionist Israel tersebut, HAMAS serta saudara-saudara Islam di Palestin telah mengadakan himpunan aman pada hari Jumaat yang lalu dan apa yang menyedihkan ialah Zionist Israel telah melakukan tindakan di luar batasan dengan membunuh tiga orang rakyat Palestin dan mencederakan ratusan rakyat Palestin lain yang menyertai himpunan aman tersebut.

"Ayuh kita lakukan ini bersama, mahasiswa Malaysia tidak akan takut kepada sesiapa terutamanya Kerajaan Amerika Syarikat. Hanya Allah yang akan menjadi penghalang kepada langkah kita ini," tegas beliau. – HARAKAHDAILY 25/7/2017

KOLUMNIS

Grid List

PADA kesempatan ini, saya mewakili seluruh saf kepimpinan Dewan Muslimat PAS Malaysia (DMPM) mengucapkan selamat menunaikan ibadat haji kepada semua umat Islam yang dipilih menjadi tetamu Allah.

haji


لَبَّيْكَ اللَّـهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَك

Allah Ta’ala memerintahkan dalam Al-Quran:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Al Imran: 9)

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadrat Ilahi dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayah.

Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh saf kepimpinan Dewan Muslimat PAS Malaysia (DMPM) mengucapkan selamat menunaikan ibadat haji kepada semua umat Islam yang dipilih menjadi tetamu Allah.

Kami mendoakan agar segala perjalanan ke tanah suci Makkah dipermudahkan, dikurniakan kesihatan yang baik sepanjang menunaikan amal ibadat serta ambillah peluang dan ruang sepanjang berada di sana untuk bermunajat, memperbanyakkan amalan solat sunat dan melihat kebesaran Maha Pencipta yang terbentang luas. Kutiplah ibrah serta pengalaman bermusafir di sana untuk menjadikan kita sebagai hambaNya yang sentiasa mensyukuri nikmat dan rahmat kasih sayang dariNya serta bersedia untuk berkorban apa saja untuk Allah dan agamaNya.

Peringatan juga kepada seluruh jemaah haji, agar menjaga kesihatan, pemakanan serta ikut arahan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Tabung Haji Malaysia. “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat."

Akhir kata, saya mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Haji kepada semua jemaah haji Malaysia khususnya dan seluruh umat Islam yang terpilih menjadi tetamu Allah tahun ini. Semoga mendapat haji yang mabrur, selamat berangkat dan selamat kembali ke tanah air.

“Muslimat Memacu Kemenangan”

USTAZAH NURIDAH MOHD SALLEH
Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia

BERITA terkini negara haram Israel sedang mengganas di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, yang menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum Ka’abah, tanah suci ketiga bagi umat Islam selepas Kota Suci Makkah dan Madinah, destinasi Israk Rasulullah S.A.W. dan bermulanya Mikraj apabila dijemput menjadi tetamu Allah. Peristiwa yang wajib diimani oleh umat Islam, kerana kisahnya dinyatakan oleh Al-Quran dan Hadis yang sahih lagi mutawatir.

aqsa1Bumi dan sekelilingnya dinamakan bumi para anbia’ yang dimuliakan semuanya oleh umat Islam, Kristian dan Yahudi. Mengikut Islam bukan hanya Musa dan Isa sahaja yang disanjung. Maka, umat Islam menjadi pemegang amanah yang dapat memeliharanya dengan baik dan memberi hak kepada penganut semua agama yang memuliakannya, khususnya penganut Yahudi dan Kristian, sejak Islam membebaskannya daripada penjajahan Rom Byzantine yang menyekat pihak yang lain yang tidak seagama dan semazhab.

Allah berfirman:

وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ الحج

“Dan kalaulah Allah tidak mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani) dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya (agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa” (Surah Al-Hajj: 40)

Kini tanah suci ini ditakluk oleh Zionis Yahudi dengan sokongan Zionis Penjajah Barat melalui Perjanjian Balfour yang telah genap 100 tahun peristiwanya. Langkah yang ditentang juga oleh Mazhab Ortodok Yahudi (Natorikarta) yang berpegang dengan kitab Taurat yang asal mengharamkan penubuhan negara itu, kerana menjadi sebab berkuburnya bangsa Yahudi.

Namun, kalangan Zionis yang fanatik perkaumannya tetap berjuang bagi menegakkan negara impian keagungan bangsa Yahudi bersimbolkan Empayar Nabi Sulaiman yang menakluk dunia. Dengan menguasai ekonomi, mereka berjaya menguasai politik dan media, khususnya di negara besar seperti Amerika dan kebanyakan negara Eropah, sehingga memaksa semua pemimpinnya menyokong Israel dan melindunginya yang dikemukakan dalam setiap kempen pilihanraya dan setelah berkuasa sehinggalah melindungi negara haram itu melalui pertubuhan antarabangsa, serta menggunakan kuasa veto di Majlis Keselamatan PBB dan mempengaruhi Mahkamah Antarabangsa untuk menjaga keselamatan Israel dan menjaga pengkalan tentera barat yang ditempatkan disekitarnya.

Malangnya negara umat Islam khususnya negara Arab yang berkedudukan geografi, demografi dan menguasai sumber kekayaan bumi dan tenaga manusia gagal menghadapi cabaran yang membahayakan Masjid Al-Aqsa yang diancam sehingga untuk dirobohkan bagi mendirikan di atas runtuhannya Kuil Yahudi yang dinamakan Haikal Sulaiman.

Paling malang dan melucukan lagi, ketika penduduk Bait Al-Maqdis dan sekitarnya sanggup mempertahankan Tanah Suci itu dengan senjata si miskin atau tangan kosong, tiba-tiba negara Arab yang kaya-raya itu menganjurkan Sidang Kemuncak Riyadh bersama Presiden US, Donald Trump dengan dijemput sama pemimpin negara Islam, menyusuli Sidang Kemuncak Negara Teluk sebelumnya bersama PM British Teresa May.

Seterusnya diisytiharkan pula Resolusi Riyadh, dikatakan tanpa kehadiran kebanyakan para pemimpin yang hadir kerana sudah pulang. Resolusinya penubuhan Nato Al-Islam yang bertujuan menghadapi bahaya Iran, bukannya Israel. Adapun pelaksanaannya pula mengepung Qatar yang kerdil, bukannya Iran. Oleh sebab Qatar menyokong Hamas yang dikira pengganas kerana berjihad hanya di Palestin dan memerintah Gaza melalui pilihanraya secara demokrasi, tetapi dikepung dan dipotong segala kemudahan sehinggalah elektrik. Sebabnya juga kerana Qatar menyokong Ikhwan Muslimin yang menang pilihanraya secara demokrasi di Mesir tetapi dirampas kuasa dan Presidennya, Dr. Muhamad Morsi daripada Ikhwan dipenjarakan dan dikenakan hukuman mahkamah bertubi-tubi. Apakah maksud itu semua, sehingga Masjid Al-Aqsa dan Palestin dilupakan?

Malangnya pula, media barat menyebarkan maklumat banyak negara Arab itu sedang mengurat negara haram Yahudi Israel yang menggodanya. Sudah ada perjumpaan secara senyap dan terbuka, bahkan sudah banyak yang telah mengadakan hubungan diplomatik dan ekonomi untuk membina kekayaannya.

Di samping sudah banyak duit yang dihabiskan kerana berperang di Syria, Iraq, Yaman, Libya dan mungkin ada lagi yang akan dinyalakan untuk membakar duitnya. Siapa yang menang menjadi arang dan siapa yang kalah menjadi abu, yang kenyangnya ialah negara barat yang masih menjadi tuan dalam percaturan yang berlaku.

Apakah yang berlaku menyatakan bermulanya sabda Rasulullah S.A.W?

"ويل للعرب من شر قد اقترب"

(أخرجه البخاري 4/138 برقم 3346، ومسلم 4/ 2207 برقم: 2880)

“Kecelakaan bagi bangsa Arab kerana kejahatan yang menghampiri mereka” (Diriwayatkan oleh Bukhari 138/4 no. 3346, Muslim 2207/4 no. 2880)

Di manakah Liga Arab yang ditubuhkan kerana menentang penjajah? Di manakah pula OIC yang ditubuhkan oleh Sidang Kemuncak Negara Islam kerana pelampau Yahudi membakar Masjid Al-Aqsa?

Keadaan terkini lebih besar daripada seorang Yahudi yang membakar Masjid Suci itu, disebabkan kerajaan haram itu menyekat umat Islam dan melindungi pelampau Yahudi yang sebahagiannya bersenjata.

Walaupun kita percayakan janji Allah dan Rasul-Nya bahawa kesombongan Yahudi akan menguburkan mereka dan mereka sedang menggali kuburnya, tetapi kewajipan kita di hadapan Allah wajib ditunaikan.

“Sejahtera Bersama Islam”

ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS
Bertarikh: 30 Syawal 1438H / 24 Julai 2017M - HARAKAHDAILY 24/7/2017